Đến năm 2030 có 4 nhà máy lọc hóa dầu

Tổng công suất chế biến, lọc hóa dầu của cả nước đạt 16 - 20 triệu tấn/năm vào năm 2020.

Theo định hướng phát triển công nghiệp lọc dầu tại dự thảo "Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và phát triển kinh tế biển thích ứng biến đổi khí hậu" do Bộ KH&ĐT xây dựng, giai đoạn 2013 - 2020, đưa Liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn (công suất 10 triệu tấn/năm) đi vào hoạt động.

Nâng công suất Nhà máy lọc dầu Dung Quất từ 6,5 triệu tấn/năm lên 10 triệu tấn/năm; đưa 3 nhà máy Ethanol vào hoạt động với công suất bình quân 300 triệu lít/năm. Như vậy, tổng công suất chế biến, lọc hóa dầu của cả nước đạt 16 - 20 triệu tấn/năm vào năm 2020.

Giai đoạn 2021 - 2030, vận hành Nhà máy lọc dầu Long Sơn (công suất 10 triệu tấn/năm), Vũng Rô (8 triệu tấn/năm), đưa tổng công suất lên 38 triệu tấn/năm./.

Theo Kinh Tế & Đô Thị

Bài liên quan

VOV_AllPage