Hà Nội tháo gỡ tài chính cho chủ đầu tư bất động sản

(VOV) - Động thái này nhằm tạo điều kiện triển khai dự án, tháo gỡ một phần khó khăn cho doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Huy Tưởng vừa chủ trì cuộc họp xem xét giải quyết một số kiến nghị về nghĩa vụ tài chính đất đai của Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long.

Sau khi nghe các bên liên quan chủ đầu tư Công ty TNHH Khu đô thị Năm Thăng Long, Sở Tài chính báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính đất dự án nói trên và ý kiến từ Cục Thuế. Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Tưởng biểu dương chủ đầu tư đã chủ động, tích cực, khắc phục một số vướng mắc do biến động của thị trường bất động sản, cơ chế chính sách tài chính đất đai, giải phóng mặt bằng của Việt Nam đề hoàn thành giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2 của dự án.

Phó chủ tịch yêu cầu, chủ đầu tư cần rút kinh nghiệm và nghiêm túc, tích cực hơn để sớm xác định nghĩa vụ tài chính đất đai, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đối với đề nghị của của chủ đầu tư khi thực hiện nghĩa vụ  tài chính đất giai đoạn 2 của dự án, để tạo điều kiện triển khai dự án, tháo gỡ một phần khó khăn cho doanh nghiệp Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Tưởng đồng ý về nguyên tắc đề nghị cho phép cấu trừ 66,7 tỷ đồng của chủ đầu tư vào số tiền sử dụng đất phải nộp của ô đất I.C32. Đây là số tiền phân bổ ước tính dựa trên các ô đất chưa kinh doanh và đã kinh doanh từ số tiền 313,7 tỷ đồng tiền sử đất của dự án mà chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách từ năm 2005, theo quy định của Nhà nước được xác định là khoản tạm nộp ngân sách.

Về đề nghị cho chủ đầu tư được gia hạn nộp tiền sử dụng đất còn thiếu ở ô đất I.C.32 giai đoạn 2 dự án. Căn cứ tình hình thực tế triển khai của cả giai đoạn 2 của dự án,c ơ chế, chính sách của Nhà nước hiện. UBND Thành phố cho rằng các cơ sở của chủ đầu tư đưa ra để  gia hạn nộp tiền sử dụng đất chưa đủ điều kiện để xem xét, gia hạn theo quy định./.

Tin liên quan

Giá trị bất động sản tồn kho 40.750 tỷ đồng
Giá trị bất động sản tồn kho 40.750 tỷ đồng

(VOV) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo trước Quốc hội cho biết, tổng giá trị tồn kho ước tính khoảng 40.750 tỷ đồng.

Giá trị bất động sản tồn kho 40.750 tỷ đồng

Giá trị bất động sản tồn kho 40.750 tỷ đồng

(VOV) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo trước Quốc hội cho biết, tổng giá trị tồn kho ước tính khoảng 40.750 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng gỡ khó cho doanh nghiệp bất động sản
Bộ Xây dựng gỡ khó cho doanh nghiệp bất động sản

(VOV) - Mục đích cuộc đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp ngành xây dựng-bất động sản khu vực Hà Nội.

Bộ Xây dựng gỡ khó cho doanh nghiệp bất động sản

Bộ Xây dựng gỡ khó cho doanh nghiệp bất động sản

(VOV) - Mục đích cuộc đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp ngành xây dựng-bất động sản khu vực Hà Nội.