Doanh nghiệp ngừng hoạt động tiếp tục tăng trong quý I

VOV.VN - Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động trong quý này là 3.846 tăng 7,8%...

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 3 năm 2014, cả nước có 7.487 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 35.081 tỷ đồng, tăng 87% về số doanh nghiệp và tăng 82,9% về số vốn đăng ký so với tháng 2.

Tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn hoặc ngừng hoạt động nhưng không đăng ký là 4.358 doanh nghiệp, tăng 1,6% so với tháng 2. Trong đó, 740 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn giảm 18,7%; 2.928 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng không đăng ký, tăng 16,4%; 690 doanh nghiệp giải thế, giảm 20%.

Như vậy, trong quý I năm 2014, cả nước có 18.358 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 97.983, tăng 16,9% về số doanh nghiệp và 23,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013. So với quý I năm 2013, số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký lần lượt tăng 8,9% và tăng 3,6%.

Trong đó, quý I, tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng… là 16.745, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 3.846 tăng 7,8%; 10.318 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 9,3%.../.

Thu Thủy/VOV online

Bài liên quan

VOV_AllPage