Bao viet nam 2014

Bảo Việt tăng trưởng 11,5% tổng doanh thu năm 2014

VOV.VN - Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.331 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2013.

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2014 (đã được kiểm toán), theo đó tổng doanh thu hợp nhất đạt 19.050 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5%; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.331 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2013.  

bao viet nam 2014 hinh 1 Năm 2014, Bảo Việt cũng đẩy mạnh công tác an sinh xã hội 

Năm 2014, bằng việc triển khai các giải pháp kinh doanh chủ động, linh hoạt, Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được kết quả khả quan, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, đầu tư và dịch vụ tài chính, hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Kết quả này góp phần hoàn thiện nền tảng vững chắc để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

Kết quả kinh doanh khả quan, hoàn thành kế hoạch năm 2014

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2014 toàn Tập đoàn đạt 19.050 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với cùng kỳ 2013, trong đó: Doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 14.070 tỷ đồng, tăng trưởng 12,8%, chiếm 73,9% tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.627 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.331 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2013.

Tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 1.340 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 1.121 tỷ đồng, tăng trưởng 1,5% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 16,5%.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng tốt

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ: là điểm sáng năm 2014 khi vượt tất cả các chỉ tiêu về phát triển kinh doanh, lợi nhuận và dịch vụ khách hàng. Cụ thể: tổng doanh thu năm 2014 đạt 10.765 tỷ đồng, tăng trưởng 26,9% so với năm 2013, trong đó doanh thu phí bảo hiểm đạt 7.959 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 590 tỷ đồng, tăng trưởng 11,4% so với năm 2013. Đặc biệt, doanh thu khai thác mới năm 2014 đạt 2.093 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với năm 2013. Bảo Việt Nhân thọ tích cực phát triển các sản phẩm bảo hiểm mang tính tiết kiệm và đầu tư nhằm khai thác cơ hội của thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục nằm trong top dẫn đầu thị trường với tổng doanh thu đạt 6.510 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 251 tỷ đồng. Một số nghiệp vụ ghi nhận mức tăng trưởng tốt như bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (+13,3%), bảo hiểm trách nhiệm chung (+8,4%), bảo hiểm y tế tự nguyện và con người (+8,1%). Năm 2014, Bảo hiểm Bảo Việt đã tiến hành mở rộng hợp tác với một số đối tác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các dòng sản phẩm với nhiều quyền lợi ưu đãi cho khách hàng.

Ngoài ra, các lĩnh vực như đầu tư và dịch vụ tài chính đạt kết quả kinh doanh khả quan. Bảo Việt cũng đã đầu tư gần 120 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

2015 là năm quan trọng để Tập đoàn Bảo Việt hoàn thành chiến lược giai đoạn 5 năm (2011 – 2015), là năm Tập đoàn cần tăng tốc để hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đặt ra trong đề án tái cấu trúc (2013 - 2015) đã được Đại hội đồng cổ đông giao; tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn 2016 - 2020.

Để đạt được những mục tiêu này, Bảo Việt sẽ tập trung thực hiện những nhóm giải pháp để khơi thông các nguồn lực trong toàn hệ thống như: tăng cường quản trị công ty, thúc đẩy công tác bán chéo, hợp tác nội bộ giữa các đơn vị thành viên nhằm mang lại tính đồng nhất cao và tăng cường sức mạnh hệ thống, hướng tới phát triển bền vững; tiếp tục phát triển sản phẩm mới và những sản phẩm chiến lược có tiềm năng phát triển trong thời gian tới, đặc biệt tập trung vào những sản phẩm tích hợp các tính năng bảo hiểm - tài chính - đầu tư đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Năm 2015, Bảo Việt cũng sẽ chú trọng đến việc khai thác và tận dụng tối đa nguồn lực kênh phân phối đại lý hiện tại thông qua các cơ chế, chính sách hấp dẫn. Đồng thời, tạo ra cơ chế thúc đẩy kênh bán chéo, và những kênh phân phối mới như telesales, giao dịch trực tuyến...

GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Dable_PC_Detail_After_Related

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_1
GM_PC_ARTICLE_MIDDLE_2
GM_PC_ARTICLE_BEFORE_TIEU_DIEM
Loading...

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

Dable_PC_Footer
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
Dable_PC_Sidebar_Right_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close