Giao kế hoạch vốn cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các địa phương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Cụ thể, giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội số: 120/2020/QH14, 24/2021/QH15, 25/2021/QH15).

Giao mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 được giao thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư phát triển bảo đảm phù hợp với các quy định Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH ngày 22/5/2022, các Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư từng chương trình mục tiêu quốc gia và các quy định của pháp luật liên quan.

Bên cạnh đó, xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi quản lý trước ngày 01/7/2022 theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ.

Cân đối vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; lồng ghép nguồn vốn và thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực khác tại địa phương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định.

Căn cứ khả năng cân đối vốn hằng năm, ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp; chỉ bố trí vốn cho các dự án khởi công mới sau khi đã bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp đã quá thời hạn bố trí vốn theo quy định.

Báo cáo việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương và ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 15/7/2022.

Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chủ dự án thành phần hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021; số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022; số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc tình hình triển khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tại các bộ, cơ quan trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương./. 

Tin liên quan

TP.HCM lý giải một số vấn đề về Vành đai 3 sau ý kiến của Kiểm toán Nhà nước
TP.HCM lý giải một số vấn đề về Vành đai 3 sau ý kiến của Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) vừa phản hồi một số nội dung về dự án Vành đai 3 TP.HCM. Nhằm thông tin bổ sung, làm rõ sau khi Kiểm toán Nhà nước có báo cáo gửi Quốc hội nêu một số ý kiến cần làm rõ về dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3

TP.HCM lý giải một số vấn đề về Vành đai 3 sau ý kiến của Kiểm toán Nhà nước

TP.HCM lý giải một số vấn đề về Vành đai 3 sau ý kiến của Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) vừa phản hồi một số nội dung về dự án Vành đai 3 TP.HCM. Nhằm thông tin bổ sung, làm rõ sau khi Kiểm toán Nhà nước có báo cáo gửi Quốc hội nêu một số ý kiến cần làm rõ về dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3

Quảng Nam chú trọng phát triển cây ăn quả ở miền núi, trung du
Quảng Nam chú trọng phát triển cây ăn quả ở miền núi, trung du

VOV.VN - Tại các huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam, việc phát triển những mô hình trồng cây ăn quả đang là hướng đi mang lại hiệu quả cho người dân. Những đồi ngô, đồi sắn, cao su đã được thay bằng những vườn cây ăn quả tươi tốt, trĩu quả, giúp người dân có cuộc sống khấm khá, ổn định hơn.

Quảng Nam chú trọng phát triển cây ăn quả ở miền núi, trung du

Quảng Nam chú trọng phát triển cây ăn quả ở miền núi, trung du

VOV.VN - Tại các huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam, việc phát triển những mô hình trồng cây ăn quả đang là hướng đi mang lại hiệu quả cho người dân. Những đồi ngô, đồi sắn, cao su đã được thay bằng những vườn cây ăn quả tươi tốt, trĩu quả, giúp người dân có cuộc sống khấm khá, ổn định hơn.

Rực rỡ sắc màu nông sản tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022
Rực rỡ sắc màu nông sản tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022

VOV.VN - Hôm nay 28/5, Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Tại đây, hơn 50 tỉnh, thành trong cả nước đã mang đến các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đặc trưng nhất của địa phương tới Festival.

Rực rỡ sắc màu nông sản tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022

Rực rỡ sắc màu nông sản tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022

VOV.VN - Hôm nay 28/5, Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Tại đây, hơn 50 tỉnh, thành trong cả nước đã mang đến các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đặc trưng nhất của địa phương tới Festival.

Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022 tại Sơn La
Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022 tại Sơn La

VOV.VN - Sáng 28/5, Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022 đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022 tại Sơn La

Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022 tại Sơn La

VOV.VN - Sáng 28/5, Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022 đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.