Hơn 25 tỷ USD vốn FDI đổ vào Việt Nam trong 11 tháng

VOV.VN - Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong 11 tháng năm 2022 đạt hơn 25,1 tỷ USD, bằng 95% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 0,4% so với 10 tháng và tăng 10,3% so với 9 tháng.

Theo số liệu vừa công bố hôm nay (29/11) của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 11/2022 ước đạt 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 445,9 nghìn tỷ đồng, bằng 74,9% kế hoạch năm và tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 74% và giảm 7,7%).

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/11/2022 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 25,14 tỷ USD, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 11 tháng năm 2022 ước tính đạt 19,68 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 11 tháng trong 5 năm qua.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 11 tháng năm 2022 có 101 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 395,8 triệu USD, tăng 61,9% so với cùng kỳ năm trước; có 22 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 78,3 triệu USD, giảm 81,9%.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 474,1 triệu USD, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước./.

Tin liên quan

“Lọc” để có các dự án đầu tư FDI có chất lượng
“Lọc” để có các dự án đầu tư FDI có chất lượng

VOV.VN - Cần có công cụ sàng lọc dự án đầu tư nước ngoài dành cho các tỉnh thành phố, từ đó thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững thông qua sàng lọc nhà đầu tư…

“Lọc” để có các dự án đầu tư FDI có chất lượng

“Lọc” để có các dự án đầu tư FDI có chất lượng

VOV.VN - Cần có công cụ sàng lọc dự án đầu tư nước ngoài dành cho các tỉnh thành phố, từ đó thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững thông qua sàng lọc nhà đầu tư…

Việt Nam thu hút gần 18,75 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng
Việt Nam thu hút gần 18,75 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng

VOV.VN - Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (FDI) trong 9 tháng qua đạt gần 18,75 tỷ USD, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam thu hút gần 18,75 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng

Việt Nam thu hút gần 18,75 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng

VOV.VN - Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (FDI) trong 9 tháng qua đạt gần 18,75 tỷ USD, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Gần 16,8 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam trong 8 tháng
Gần 16,8 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam trong 8 tháng

VOV.VN - Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng qua đạt gần 16,78 tỷ USD.

Gần 16,8 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam trong 8 tháng

Gần 16,8 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam trong 8 tháng

VOV.VN - Tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng qua đạt gần 16,78 tỷ USD.