Khối Doanh nghiệp Trung ương nộp ngân sách 242.000 tỷ đồng

VOV.VN - Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt trên 2,02 triệu tỷ đồng năm 2022, tăng 33,4% so với năm 2021; nộp NSNN của các đơn vị ước đạt 242.000 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2021. 

Sáng nay (6/1), tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022 bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn; tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo duy trì, phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối.

Đảng ủy Khối chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, kịp thời bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; và được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ Khối. Qua đó, đa dạng hình thức học tập, quán triệt, phổ biến, cho cán bộ, đảng viên, người lao động nắm bắt được các chủ trương, quan điểm của Đảng để chủ động xây dựng kế hoạch, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn…

Năm 2022, các DN, ngân hàng trong Khối duy trì tốt nhịp độ sản xuất kinh doanh, hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng cao so với năm 2021, góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt trên 2,02 triệu tỷ đồng, tăng 33,4% so với năm 2021; nộp NSNN của các đơn vị ước đạt 242.000 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2021. Trong đó, có 21/27 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ, thời gian tới dự báo tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó lường. Vì vậy, Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận 21 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị, Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức đảng, gắn với thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ và các chủ trương, đường lối của Đảng. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục phát huy vai trò trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

“Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 24 của Bộ Chính trị về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của DN; tập trung nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN giai đoạn đến năm 2025. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; tiên phong thực hiện chuyển đổi số và góp phần quan trọng trong việc phát triển chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số”, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh chỉ rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương
Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

VOV.VN - Chủ tịch nước chỉ rõ dù vẫn chiếm 60% tổng tài sản trong nền kinh tế, nhưng tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp Nhà nước lại đang giảm dần.

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

VOV.VN - Chủ tịch nước chỉ rõ dù vẫn chiếm 60% tổng tài sản trong nền kinh tế, nhưng tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp Nhà nước lại đang giảm dần.

VOV ký kết phối hợp công tác với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
VOV ký kết phối hợp công tác với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

VOV.VN -Việc phối hợp công tác với VOV sẽ góp phần tăng cường sự minh bạch thông tin và vai trò giám sát của xã hội đối với doanh nghiệp Nhà nước.

VOV ký kết phối hợp công tác với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

VOV ký kết phối hợp công tác với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

VOV.VN -Việc phối hợp công tác với VOV sẽ góp phần tăng cường sự minh bạch thông tin và vai trò giám sát của xã hội đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương 5 năm thực hiện NQ 30a
Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương 5 năm thực hiện NQ 30a

VOV.VN- Trong 5 năm qua, các đơn vị trong Đảng ủy khối đã tham gia hỗ trợ công tác an sinh xã hội với tổng giá trị trên 8.500 tỷ đồng.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương 5 năm thực hiện NQ 30a

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương 5 năm thực hiện NQ 30a

VOV.VN- Trong 5 năm qua, các đơn vị trong Đảng ủy khối đã tham gia hỗ trợ công tác an sinh xã hội với tổng giá trị trên 8.500 tỷ đồng.