Ngân hàng Nhà nước gia hạn thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức cho phép các ngân hàng kéo dài thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng so với quy định cũ, tới ngày 30/6/2022.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 14/2021/TT-NHNN (Thông tư 14) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN (Thông tư 01) quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư 14 có hiệu lực từ ngày 7/9/2021.

So với quy định tại Thông tư 01, NHNN đã cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng kéo dài thời gian cơ cấu lại nợ, giãn hoãn nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thêm 6 tháng.

Theo đó, cơ quan quản lý tiền tệ đã chính thức cho phép các ngân hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi phát sinh trước ngày 1/8 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính và phát sinh nghĩa vụ trả nợ trong khoảng thời gian từ 23/1/2020 đến 30/6/2022.

Trước đó, Thông tư 01 chỉ cho phép các ngân hàng cơ cấu lại thời gian trả nợ đối với các khoản cho vay trước ngày 10/6/2020 và phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi trong khoảng thời gian 23/1/2020 đến 31/12/2021.

Như vậy, so với quy định cũ, Thông tư mới cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng kéo dài thời gian cơ cấu lại nợ, giãn hoãn nợ đến giữa năm 2022.

Ngoài ra, Thông tư 14 cũng bổ sung thêm một trường hợp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là khi số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 1/8/2021 và quá hạn từ ngày 17/7/2021 đến trước ngày 7/9/2021.

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng phải đánh giá được khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đồng thời, khách hàng cũng phải có đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và các ngân hàng đánh giá khách hàng có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.

Thời hạn cơ cấu lại nợ (kể cả trường hợp gia hạn nợ) phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đối với khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày ngân hàng thực hiện cơ cấu lại nợ hoặc từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại.

Với quy định về miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng vay vốn, các ngân hàng được phép tự quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 1/8/2021 từ hoạt động cấp tín dụng, trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Trong đó, nghĩa vụ trả nợ gốc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến ngày 30/6/2022 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng theo quy định tại Thông tư mới cũng kéo dài đến ngày 30/6/2022./.

Tin liên quan

Giãn nợ, giãn thuế cho DN: Chính sách còn xa với thực tiễn
Giãn nợ, giãn thuế cho DN: Chính sách còn xa với thực tiễn

VOV.VN -Giãn nợ 3 tháng thì không giải quyết được việc gì. Giãn thuế nhưng DN chưa nhận được tiền của khách hàng để nộp thuế VAT.

Giãn nợ, giãn thuế cho DN: Chính sách còn xa với thực tiễn

Giãn nợ, giãn thuế cho DN: Chính sách còn xa với thực tiễn

VOV.VN -Giãn nợ 3 tháng thì không giải quyết được việc gì. Giãn thuế nhưng DN chưa nhận được tiền của khách hàng để nộp thuế VAT.

Khoanh nợ, giãn nợ và cơ cấu nợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19
Khoanh nợ, giãn nợ và cơ cấu nợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều ngân hàng thương mại ở Đà Nẵng đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp - giảm lãi suất, khoanh nợ và giãn nợ.

Khoanh nợ, giãn nợ và cơ cấu nợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19

Khoanh nợ, giãn nợ và cơ cấu nợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19

VOV.VN - Thời gian qua, nhiều ngân hàng thương mại ở Đà Nẵng đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp - giảm lãi suất, khoanh nợ và giãn nợ.

Ngân hàng giãn nợ, giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch nCoV
Ngân hàng giãn nợ, giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch nCoV

VOV.VN - Trước sự bùng phát của dịch nCoV, nhiều ngân hàng đã có giải pháp cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại bởi dịch bệnh.

Ngân hàng giãn nợ, giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch nCoV

Ngân hàng giãn nợ, giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch nCoV

VOV.VN - Trước sự bùng phát của dịch nCoV, nhiều ngân hàng đã có giải pháp cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại bởi dịch bệnh.