Ngành nông nghiệp tiếp tục cắt giảm giấy phép kinh doanh

VOV.VN - Ngành nông nghiệp phấn đấu đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ với cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đẩy mạnh triển khai cải cách thủ tục hành chính theo các Văn bản, Chương trình, Kế hoạch, Đề án của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, bảo đảm thực hiện có kết quả, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong năm 2024, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; trong đó tập trung cắt giảm giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, ngành NN&PTNT sẽ rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Bên cạnh đó, ngành cũng chủ động rà soát, phát hiện các bất cập về thủ tục hành chính, giấy tờ công dân cần cắt giảm, đơn giản hoá, phân cấp thẩm quyền giải quyết; đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hoá, phân cấp.

Đồng thời, thường xuyên thực hiện việc đánh giá tác động thủ tục hành chính tại Đề nghị xây dựng, Dự án, Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm các thủ tục hành chính được ban hành đáp ứng yêu cầu về sự cần thiết, tính hợp pháp tính hợp lý và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thấp nhất; tăng cường thẩm định quy định thủ tục hành chính tại dự thảo Thông tư bảo đảm chỉ ban hành thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng xây dựng hoặc hoàn thiện, tích hợp, cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024.

Năm 2024, Bộ NN&PTNT phấn đấu đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ với cổng Dịch vụ công quốc gia. Hàng tháng, Bộ sẽ công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp Bộ, Cổng thông tin điện tử của bộ để tổ chức, cá nhân theo dõi, giám sát.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành nông nghiệp Bến Tre chủ động phòng, chống hạn mặn mùa khô
Ngành nông nghiệp Bến Tre chủ động phòng, chống hạn mặn mùa khô

VOV.VN - Ngành nông nghiệp Bến Tre khuyến cáo nông dân, thường xuyên theo dõi và cập nhật các bản tin về xâm nhập mặn, tiến hành trữ nước mưa, nước ngọt bằng nhiều hình thức để phục vụ sinh hoạt, sản xuất.  

Ngành nông nghiệp Bến Tre chủ động phòng, chống hạn mặn mùa khô

Ngành nông nghiệp Bến Tre chủ động phòng, chống hạn mặn mùa khô

VOV.VN - Ngành nông nghiệp Bến Tre khuyến cáo nông dân, thường xuyên theo dõi và cập nhật các bản tin về xâm nhập mặn, tiến hành trữ nước mưa, nước ngọt bằng nhiều hình thức để phục vụ sinh hoạt, sản xuất.  

Ngành Nông nghiệp phấn đấu có 25% sản phẩm phân bón hữu cơ vào năm 2025
Ngành Nông nghiệp phấn đấu có 25% sản phẩm phân bón hữu cơ vào năm 2025

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ được phép lưu hành lên 25% so với tổng số sản phẩm phân bón; công suất sản xuất phân bón của các cơ sở sản xuất đủ điều kiện lên 1,25 lần, tương đương 5 triệu tấn/năm.

Ngành Nông nghiệp phấn đấu có 25% sản phẩm phân bón hữu cơ vào năm 2025

Ngành Nông nghiệp phấn đấu có 25% sản phẩm phân bón hữu cơ vào năm 2025

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ được phép lưu hành lên 25% so với tổng số sản phẩm phân bón; công suất sản xuất phân bón của các cơ sở sản xuất đủ điều kiện lên 1,25 lần, tương đương 5 triệu tấn/năm.

Ngành nông nghiệp Đắk Lắk nỗ lực chuyển đổi số để hội nhập
Ngành nông nghiệp Đắk Lắk nỗ lực chuyển đổi số để hội nhập

VOV.VN - Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp góp phần quan trọng thay đổi phương thức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của nhiều nông dân, doanh nghiệp tại Đắk Lắk. Những kết quả mà chuyển đổi số mang lại cũng đang giúp ngành nông nghiệp Đắk Lắk tiến gần hơn đến hiện đại.

Ngành nông nghiệp Đắk Lắk nỗ lực chuyển đổi số để hội nhập

Ngành nông nghiệp Đắk Lắk nỗ lực chuyển đổi số để hội nhập

VOV.VN - Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp góp phần quan trọng thay đổi phương thức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của nhiều nông dân, doanh nghiệp tại Đắk Lắk. Những kết quả mà chuyển đổi số mang lại cũng đang giúp ngành nông nghiệp Đắk Lắk tiến gần hơn đến hiện đại.

Cơ giới hóa góp phần vào sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp
Cơ giới hóa góp phần vào sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp

VOV.VN - Phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ thông minh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường phù hợp.

Cơ giới hóa góp phần vào sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp

Cơ giới hóa góp phần vào sự tăng trưởng của ngành nông nghiệp

VOV.VN - Phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ thông minh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường phù hợp.