Ngừng mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt

Các tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt cũng bị tạm ngừng giao dịch mua bán vàng miếng.

NHNN vừa ban hành Thông tư 12/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước.

Theo đó, NHNH sẽ tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp 3 tháng kể từ thời điểm phát hiện ra một trong các vi phạm sau: vi phạm nghĩa vụ ký xác nhận giao dịch theo quy trình mua bán vàng miếng với NHNN; vi phạm nghĩa vụ thanh toán, giao, nhận vàng miếng theo xác nhận giao dịch với NHNN 3 lần; vi phạm 3 lần các quy định về thông tin, báo cáo; vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh vàng. Ngoài ra, đối với các tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt cũng bị tạm ngừng giao dịch mua bán vàng miếng.

Căn cứ tình hình thực tế của tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức này có văn bản đề nghị NHNN cho phép tổ chức tín dụng giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN, hoặc chấm dứt cho phép giao dịch này. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 28/8/2015./.

Theo Thanh niên
PC_Detail_Footer_470
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x