Phấn đấu tăng năng suất lao động bình quân trên 7,5%/năm

VOV.VN - Theo Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân trên 7,5%/năm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất; xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kế hoạch nâng cao năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phấn đấu đến năm 2030, góp phần đạt mục tiêu tăng năng suất lao động bình quân trên 7,5%/năm; góp phần đạt mục tiêu đóng góp của khoa học công nghệ thông qua TFP, đóng góp khoảng 50% vào tăng trưởng kinh tế.

Theo Kế hoạch vừa được Thủ tướng ban hành, từ 30 đến 35 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc xây dựng và triển khai Kế hoạch nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; 5 đến 7 tập đoàn, tổng công ty triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch năng suất.

Tối thiểu 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và triển khai các dự án điểm về cải tiến năng suất, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất.

Hình thành các câu lạc bộ cải tiến năng suất cho sinh viên tại ít nhất 20 trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn kết chặt chẽ hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, thực hành về năng suất với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động.../.

Viết bình luận

Tin liên quan

Thất nghiệp do kinh tế số là khởi đầu tăng trưởng năng suất lao động
Thất nghiệp do kinh tế số là khởi đầu tăng trưởng năng suất lao động

VOV.VN - Thất nghiệp do kinh tế số là khởi đầu của một kỷ nguyên phát triển "khủng khiếp" của loài người, dẫn tới tăng trưởng năng suất lao động "đột biến".

Thất nghiệp do kinh tế số là khởi đầu tăng trưởng năng suất lao động

Thất nghiệp do kinh tế số là khởi đầu tăng trưởng năng suất lao động

VOV.VN - Thất nghiệp do kinh tế số là khởi đầu của một kỷ nguyên phát triển "khủng khiếp" của loài người, dẫn tới tăng trưởng năng suất lao động "đột biến".

VRDF 2019: Tiếp động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động
VRDF 2019: Tiếp động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động

VOV.VN - Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 bàn về cải cách thể chế kinh tế thị trường, đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

VRDF 2019: Tiếp động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động

VRDF 2019: Tiếp động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động

VOV.VN - Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 bàn về cải cách thể chế kinh tế thị trường, đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

 “Điểm nghẽn” nào khiến năng suất lao động Việt Nam mãi thấp?
“Điểm nghẽn” nào khiến năng suất lao động Việt Nam mãi thấp?

VOV.VN -Dù đã có những cải thiện đáng kể tuy nhiên mức NSLĐ của Việt Nam vẫn rất thấp so với các nước trong khu vực, khoảng cách chênh lệch tuyệt đối vẫn tăng.

 “Điểm nghẽn” nào khiến năng suất lao động Việt Nam mãi thấp?

“Điểm nghẽn” nào khiến năng suất lao động Việt Nam mãi thấp?

VOV.VN -Dù đã có những cải thiện đáng kể tuy nhiên mức NSLĐ của Việt Nam vẫn rất thấp so với các nước trong khu vực, khoảng cách chênh lệch tuyệt đối vẫn tăng.

Cần chuyển đổi trong toàn nền kinh tế để cải thiện năng suất lao động
Cần chuyển đổi trong toàn nền kinh tế để cải thiện năng suất lao động

VOV.VN - Năng suất lao động quốc gia của Việt Nam tuy có tăng nhưng vẫn còn ở mức rất thấp so với các nước trong khu vực.

Cần chuyển đổi trong toàn nền kinh tế để cải thiện năng suất lao động

Cần chuyển đổi trong toàn nền kinh tế để cải thiện năng suất lao động

VOV.VN - Năng suất lao động quốc gia của Việt Nam tuy có tăng nhưng vẫn còn ở mức rất thấp so với các nước trong khu vực.

Thủ tướng: “Chúng ta đang đi đúng hướng để tăng năng suất lao động“
Thủ tướng: “Chúng ta đang đi đúng hướng để tăng năng suất lao động“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chúng ta đang đi đúng hướng để cải thiện và thu hẹp năng suất lao động với các nước.

Thủ tướng: “Chúng ta đang đi đúng hướng để tăng năng suất lao động“

Thủ tướng: “Chúng ta đang đi đúng hướng để tăng năng suất lao động“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chúng ta đang đi đúng hướng để cải thiện và thu hẹp năng suất lao động với các nước.

Nâng cao năng suất bắt đầu từ chất lượng lao động
Nâng cao năng suất bắt đầu từ chất lượng lao động

VOV.VN - Người lao động Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất việc làm do cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như cạnh tranh giữa các lao động trong cùng ngành nghề.

Nâng cao năng suất bắt đầu từ chất lượng lao động

Nâng cao năng suất bắt đầu từ chất lượng lao động

VOV.VN - Người lao động Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất việc làm do cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như cạnh tranh giữa các lao động trong cùng ngành nghề.