Quy chế hoạt động BCĐ liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế

VOV.VN -
Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế là một bộ phận của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh – Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế vừa ký Quyết định ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành này.

Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế là một bộ phận của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo quốc gia) được thành lập theo quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu, tư vấn cho Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia các chủ trương, chính sách lớn, chiến lược, kế hoạch, chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế; nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về các chủ trương và định hướng đàm phán hội nhập kinh tế quốc tế chung để làm cơ sở cho việc xây dựng phương án đàm phán của các Bộ, ngành.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế còn giúp Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo và phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc Việt Nam tham gia các hoạt động kinh tế - thương mại trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM), Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và các tổ chức, các diễn đàn và hiệp định kinh tế - thương mại quốc tế, khu vực khác; chỉ đạo các Bộ, ngành thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về kinh tế, thương mại trong nước để thích ứng với các định chế, các tổ chức kinh tế - thương mại quốc tế và khu vực mà Việt Nam tham gia...

Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế được tổ chức trên cơ sở kế thừa Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, bao gồm Trưởng ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh. Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Các ủy viên gồm: Thứ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo liên ngành; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế chuyển thành Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành, đặt tại Bộ Công Thương./.

Viết bình luận

Tin liên quan

TP HCM dẫn đầu về hội nhập kinh tế quốc tế
TP HCM dẫn đầu về hội nhập kinh tế quốc tế

VOV.VN -TP HCM cũng là địa phương có những thế mạnh trong thương mại, đầu tư. 

TP HCM dẫn đầu về hội nhập kinh tế quốc tế

TP HCM dẫn đầu về hội nhập kinh tế quốc tế

VOV.VN -TP HCM cũng là địa phương có những thế mạnh trong thương mại, đầu tư. 

Để Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế đa tầng nấc thành công
Để Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế đa tầng nấc thành công

VOV.VN giới thiệu bài viết của ông Trương Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương.  

Để Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế đa tầng nấc thành công

Để Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế đa tầng nấc thành công

VOV.VN giới thiệu bài viết của ông Trương Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương.  

Đồng hành cùng giới trẻ hội nhập kinh tế quốc tế
Đồng hành cùng giới trẻ hội nhập kinh tế quốc tế

VOV.VN - Theo đó, dự án sẽ có các buổi hội thảo chuyên đề “Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN” cho 500.000 sinh viên của 10 trường ĐH.

Đồng hành cùng giới trẻ hội nhập kinh tế quốc tế

Đồng hành cùng giới trẻ hội nhập kinh tế quốc tế

VOV.VN - Theo đó, dự án sẽ có các buổi hội thảo chuyên đề “Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN” cho 500.000 sinh viên của 10 trường ĐH.

Nhận thiết bị hỗ trợ thực thi cam kết hội nhập kinh tế từ EU-MUTRAP
Nhận thiết bị hỗ trợ thực thi cam kết hội nhập kinh tế từ EU-MUTRAP

VOV.VN - Các thiết bị gồm: thiết bị tin học phục vụ cho các đơn vị tham gia đàm phán các Hiệp định thương mại và thực thi cam kết hội nhập kinh tế quốc tế

Nhận thiết bị hỗ trợ thực thi cam kết hội nhập kinh tế từ EU-MUTRAP

Nhận thiết bị hỗ trợ thực thi cam kết hội nhập kinh tế từ EU-MUTRAP

VOV.VN - Các thiết bị gồm: thiết bị tin học phục vụ cho các đơn vị tham gia đàm phán các Hiệp định thương mại và thực thi cam kết hội nhập kinh tế quốc tế

Hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra với Việt Nam
Hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra với Việt Nam

VOV.VN - Năng lực hội nhập kinh tế của địa phương còn nhiều hạn chế, cần giúp các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, các hiệp định mà Việt Nam tham gia.

Hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra với Việt Nam

Hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra với Việt Nam

VOV.VN - Năng lực hội nhập kinh tế của địa phương còn nhiều hạn chế, cần giúp các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội, các hiệp định mà Việt Nam tham gia.