Quy định thị trường phát điện cạnh tranh giảm giá

Dự thảo quy định tất cả đơn vị có nhà máy công suất từ 30MW trở lên, trừ các nhà máy BOT phải nộp hồ sơ và đăng ký tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.

Bộ Công thương vừa công bố dự thảo quy định thị trường phát điện cạnh tranh để xin ý kiến nhân dân.

Khi tham gia thị trường, các đơn vị phát điện phải chào giá trong giới hạn giá trần và giá sàn do đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện ấn định. Trong các năm kế tiếp, giá trần thị trường điện được tính toán dựa trên giá trần thị trường của năm liền trước, nhưng giá phát điện bình quân không được vượt quá 5% so với giá phát điện bình quân của năm liền trước./.

Tuổi trẻ
VOV_AllPage