Tăng cường tín dụng xanh để huy động vốn hiệu quả cho phát triển bền vững

VOV.VN - Tín dụng xanh được phát triển tại nhiều quốc gia với các dự án tiết kiệm năng lượng, tái tạo năng lượng và công nghệ sạch nhằm hướng đến mục tiêu “kép” là tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường và trở thành xu hướng phát triển chung.

Tại Việt Nam, thị trường tín dụng xanh đã có những bước phát triển tích cực và được kỳ vọng là kênh huy động vốn hiệu quả cho phát triển bền vững. Trong 5 năm từ 2016-2021, tăng trưởng tín dụng xanh đạt 25%/năm trong khi tăng trưởng tín dụng bình quân đạt 15%, có thể nói tín dụng xanh sẽ là xu thế phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Phóng viên VOV có cuộc phỏng vấn ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về nội dung này.

PV: Thưa ông, xin ông cho biết định hướng của NHNN về việc sẽ dịch chuyển dần dòng vốn sang tín dụng xanh?

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Có thể nói những chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về vấn đề chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường đã rất rõ, và đặc biệt trong những cam kết quốc tế của Chính phủ Việt Nam cũng đặt ra những chương trình kế hoạch rất cụ thể, chi tiết cho tất cả hành động về vấn đề bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu, giảm tải lượng carbon và đặc biệt là những chương trình hướng về nền kinh tế xanh.

Trong bối cảnh đó thì ngành Ngân hàng cũng đã và đang triển khai rất tích cực nội dung này. Chương trình hành động của ngành Ngân hàng nhằm hướng tới một dòng vốn tín dụng xanh để đáp ứng được mục tiêu yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ trong vấn đề triển khai những hoạt động về kinh tế xanh đối với ngành ngân hàng, chúng tôi có 4 nội dung đặt ra cho giai đoạn hiện nay cũng như sắp tới.

Trước hết, phải xây dựng một hành lang pháp lý rất rõ ràng, cụ thể để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trong vấn đề sử dụng nguồn lực của mình hỗ trợ cho chương trình mục tiêu, dự án, những lĩnh vực của kinh tế và để thực hiện được điều đó thì phải có được môi trường pháp lý rõ ràng. Cuối tháng 12/2022, chúng tôi đã ban hành Thông tư 17 nhằm hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong việc cấp tín dụng, đảm bảo được mục tiêu, yêu cầu về quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng. Bên cạnh đó, đã và đang phối hợp cùng với các bộ, ngành xây dựng danh mục dự án chương trình này trên cơ sở Nghị định của Chính phủ cũng như những hướng dẫn của các Bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chúng tôi có sự phối hợp để làm sao tạo được cơ chế, hành lang pháp lý tương đối thuận lợi, rõ ràng để các tổ chức tín dụng mạnh dạn tập trung nguồn lực cho lĩnh vực này.

Thứ hai, chúng tôi đã ban hành một chương trình hành động tổng thể cho toàn ngành nhưng trước hết là các tổ chức tín dụng để hướng dòng vốn, tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực tín dụng xanh và chương trình hành động này đã được triển khai đến các ngân hàng thương mại, và các ngân hàng thương mại cũng đã tích cực cho vay theo chương trình để đảm bảo được mục tiêu về chống biến đổi khí hậu.

Thứ ba, ngành Ngân hàng cũng đã và đang cùng với các Bộ, ngành khác để vận động các tổ chức quốc tế kêu gọi các nhà tài trợ nguồn lực đủ lớn, đủ thời gian dài để hỗ trợ cho những dự án có tính chất trọng điểm của Chính phủ của Nhà nước để thực hiện mục tiêu biến đổi khí hậu và cam kết quốc tế về lĩnh vực hướng tới nền kinh tế xanh.

Thứ 4, trong ngành Ngân hàng cũng đã và đang triển khai ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số, hướng hoạt động ngân hàng sử dụng công nghệ sẽ giảm bớt được rất nhiều thủ tục quy trình để đảm bảo việc thực hiện được mục tiêu về tín dụng xanh một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất và cũng như hướng dòng vốn vào những lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chuyển đổi số ngay trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn thì sẽ được hướng dòng vốn vào dự án.

PV: Đến thời điểm này, dư nợ cho vay tín dụng xanh đã giải ngân được bao nhiêu và chiếm tỷ lệ như thế nào so với tín dụng giải ngân cả nền kinh tế, thưa ông?

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Chương trình mục tiêu về việc ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động nông nghiệp là một trong bốn nội dung mà ngành ngân hàng đã và đang triển khai. Có thể nói, kết quả hiện nay dư nợ cho lĩnh vực tín dụng xanh của ngành ngân hàng là 488.000 tỷ đồng, tăng bình quân trong 5 năm từ năm 2016 đến năm 2021 là 25% trong khi tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân của cả nước khoảng 15%, có thể nói, đây là một tốc độ khá nhanh và cũng là một trong những định hướng về tập trung nguồn lực cho lĩnh vực kinh tế xanh đã được triển khai một cách khá hiệu quả. Chúng tôi cho rằng đây là định hướng rất trọng tâm, thực hiện những mục tiêu, yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ để thúc đẩy dòng tín dụng xanh tăng tốc.

PV: Để dòng vốn tín dụng xanh được tăng tốc hơn nữa thì Ngân hàng Nhà nước có chính sách nào hỗ trợ cho các tổ chức tín dụng hoặc là chính sách để dòng vốn tới tận tay những người được thụ hưởng, thưa ông?

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Trước hết, NHNN có cơ chế hành lang pháp lý để các tổ chức tín dụng mạnh dạn cho vay và cho vay đúng đối tượng này. Thứ hai, khi đã triển khai những chương trình tín dụng xanh thực sự có hiệu quả và thể hiện sự cam kết rất rõ nét của Chính phủ Việt Nam, tạo điều kiện thu hút được nguồn lực của nước ngoài, tài trợ cho những dự án, tài trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp tư nhân vay ngân hàng, hoặc đồng hành cùng với nguồn vốn của Ngân hàng để hỗ trợ các dự án khác về mặt thủ tục, lãi suất, thời gian hoặc là mạch nguồn vốn có tính chất trung dài hạn.

Chúng tôi đã và đang đặt ra chỉ tiêu cho các tổ chức tín dụng trên cơ sở khả năng vốn của từng ngân hàng và quy mô của từng ngân hàng. Tất nhiên, cũng đặt vai trò trách nhiệm nặng hơn đối với Ngân hàng có vốn Nhà nước, nhất là những dự án lớn thì sẽ có sự quan tâm để hỗ trợ cho tổ chức tín dụng, qua đó hỗ trợ cho những doanh nghiệp vì trách nhiệm đối với môi trường, trách nhiệm đối với vấn đề bảo vệ, chống biến đổi khí hậu để có điều kiện thực hiện tốt hơn mục tiêu này.

PV: Xin trân trọng cảm ơn!./.

Tin liên quan

Cần hoàn thiện cơ chế, chính sách cho tín dụng xanh
Cần hoàn thiện cơ chế, chính sách cho tín dụng xanh

VOV.VN - Kinh tế xanh là xu hướng phát triển bền vững hiện nay được nhiều quốc gia lựa chọn. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã nhận rõ kinh tế xanh là xu hướng tất yếu và muốn chuyển đổi sang sản xuất xanh nhưng lại đang thiếu vốn. Trong khi đó, nguồn vốn ưu đãi tín dụng xanh còn nhiều khó khăn.

Cần hoàn thiện cơ chế, chính sách cho tín dụng xanh

Cần hoàn thiện cơ chế, chính sách cho tín dụng xanh

VOV.VN - Kinh tế xanh là xu hướng phát triển bền vững hiện nay được nhiều quốc gia lựa chọn. Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã nhận rõ kinh tế xanh là xu hướng tất yếu và muốn chuyển đổi sang sản xuất xanh nhưng lại đang thiếu vốn. Trong khi đó, nguồn vốn ưu đãi tín dụng xanh còn nhiều khó khăn.

Người tiêu dùng sẽ dẫn đắt thị trường để doanh nghiệp chuyển đổi kinh tế xanh
Người tiêu dùng sẽ dẫn đắt thị trường để doanh nghiệp chuyển đổi kinh tế xanh

VOV.VN - “Kinh tế xanh trong xu thế phục hồi kinh tế” là nội dung thảo luận tại Diễn đàn kinh tế xanh năm 2022 với chủ đề thích ứng và phát triển hậu đại dịch, do Thời Báo kinh tế Sài Gòn tổ chức sáng nay (22/4).

Người tiêu dùng sẽ dẫn đắt thị trường để doanh nghiệp chuyển đổi kinh tế xanh

Người tiêu dùng sẽ dẫn đắt thị trường để doanh nghiệp chuyển đổi kinh tế xanh

VOV.VN - “Kinh tế xanh trong xu thế phục hồi kinh tế” là nội dung thảo luận tại Diễn đàn kinh tế xanh năm 2022 với chủ đề thích ứng và phát triển hậu đại dịch, do Thời Báo kinh tế Sài Gòn tổ chức sáng nay (22/4).

Tăng trưởng năng lượng xanh: Chuyển từ thâm dụng sang sử dụng hiệu quả
Tăng trưởng năng lượng xanh: Chuyển từ thâm dụng sang sử dụng hiệu quả

VOV.VN - Chuyển dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh chính là việc chuyển đổi toàn bộ nền kinh tế từ mô hình thâm dụng nhiều năng lượng, sang mô hình sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.

Tăng trưởng năng lượng xanh: Chuyển từ thâm dụng sang sử dụng hiệu quả

Tăng trưởng năng lượng xanh: Chuyển từ thâm dụng sang sử dụng hiệu quả

VOV.VN - Chuyển dịch năng lượng theo hướng tăng trưởng xanh chính là việc chuyển đổi toàn bộ nền kinh tế từ mô hình thâm dụng nhiều năng lượng, sang mô hình sử dụng năng lượng một cách hiệu quả.