Tăng trưởng theo chiều sâu, hướng vào lao động được đào tạo

VOV.VN -Mô hình tăng trưởng theo chiều sâu phải hướng vào lao động được đào tạo, kỹ năng và công nghiệp chế tạo phải chiếm tỷ trọng lớn.

Dự thảo Văn kiện Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XII được công bố vừa qua đã nhận được sự quan tâm của nhiều người dân, đội ngũ trí thức và các nhà khoa học tại đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, những vấn đề lớn, những nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương, chính sách, biện pháp đổi mới có ý nghĩa chiến lược, có tính đột phá đã được các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Hành chính khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có trao đổi với phóng viên VOV xung quanh nội dung này.

PV: Thưa ông, được biết Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực IV vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn Chính trị kiện trình Đại hội XII của Đảng. Vậy điểm nổi bật trong việc đánh giá nội dung dự thảo văn kiện đại hội lần này như thế nào?

TS. Nguyễn Quốc Dũng: Chúng ta đang tiến hành chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Văn kiện ĐH thứ 12 có mấy vấn đề mà chúng tôi thấy rất tâm đắc.

Đại hội thứ 12 sắp tới không chỉ đánh giá nhiệm kỳ 5 năm vừa qua mà còn nhìn lại 30 năm đổi mới. Cho nên mặc dù là văn kiện của một đại hội trong một nhiệm kỳ 5 năm nhưng đã đánh giá cả quá trình đổi mới của đất nước, với nhiều bài học kinh nghiệm lớn.

Chủ đề Đại hội xác định rõ nhiệm vụ và phương hướng Đại hội, đó là “Xây dựng Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ XHCN , bảo vệ tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, xây dựng nền tảng cơ bản để đất nước bước vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Tôi rằng chủ đề có dài, nhưng xác định nhiệm vụ, phương hướng của Đại hội.

PV: Dự thảo văn kiện lần này đã đánh giá những thành tựu cũng như nêu lên những hạn chế, yếu kém của nền kinh tế kinh tế, xã hội của đất nước trong 5 năm qua. Đồng thời, nêu được các giải pháp phát triển về kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Vậy ông nhận xét như thế nào về mô hình phát triển của kinh tế Việt Nam được dự thảo đưa ra lần này?

TS. Nguyễn Quốc Dũng: Văn kiện đại hội lần này có 2 vấn đề mà tôi tâm đắc. Một là, xác định đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Đây là vấn đề lớn của đất nước. Trong những năm vừa qua mô hình tăng trưởng của chúng ta mà mô hình theo chiều rộng, dựa vào vốn, dựa vào bán tài nguyên và sức lao động phổ thông giá rẻ. Mô hình tăng trưởng ấy đã tới hạn. Và những năm vừa qua điều này đã làm mất đi động lực của sự tăng trưởng. Vì thế việc xác định, đặt vấn đề và đưa giải pháp xác định đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế hoàn toàn đúng đắn. Vì sự đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thành công làm cho đất nước tăng trưởng nhanh và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong điều kiện hiện nay.

Vì mô hình tăng trưởng sắp tới là mô hình theo chiều sâu. Tôi rất tâm đắc là Đảng ta đặt vấn đề đẩy mạnh năng suất tổng hợp trong % tăng trưởng GDP. Tôi cho đó là cách đặt vấn đề hoàn toàn đúng hướng hiện đại hiện nay.

mo hinh tang truong theo chieu sau huong vao lao dong duoc dao tao hinh 1
Lao động được đào tạo đóng vai trò quan trọng trong mô hình tăng trưởng theo chiều sâu. (Ảnh minh họa: TTXVN).

Mô hình tăng trưởng theo chiều sâu phải hướng vào lao động được đào tạo, kỹ năng và công nghiệp chế tạo phải chiếm tỷ trọng lớn trong sự phát triển của đất nước.

Thứ hai, tôi rất tâm đắc trong kinh tế đó là việc đặt vấn đề xây dựng và phát triển thể chế kinh tế thị trường. Rất nhiều lý luận nói về vấn đề này và rõ ràng trong thực tiễn vừa qua ta thấy rất rõ. Thể chế kinh tế nếu chúng ta xây dựng đúng, phát huy đầy đủ thì nó trở thành động lực của sự tăng trưởng. Đó là việc soạn thảo, ban hành các văn bản luật và các quy tắc của thị trường hiện nay mà trong chừng mực nhất định thực tiễn trong thời gian vừa qua ở một số văn bản luật của chúng ta tính phù hợp với tình hình, dự báo vẫn còn có vấn đề.

Ngoài ra, việc tổ chức thực hiện văn bản luật và các quy tắc của thị trường còn rất nhiều vấn đề cần phải bàn. Vấn đề xây dựng đồng bộ thị trường, từ thị trường hàng hóa dịch vụ, thị trường tài chính, cho tới thị trường bất động sản. Một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là nền kinh tế thị trường phải đồng bộ các loại thị trường.

Vấn đề nữa trong thể chế thị trường định hướng XHCN đó là Đảng ta đặt vấn đề là phải tạo điều kiện cho các chủ thể kinh tế tham gia hoạt động trong nền kinh tế thị trường. Tôi cho rằng việc đặt vấn đề xây dựng phát triển thể chế thị trường định hướng XHCN trong tình hình hiện nay là rất cần thiết và nếu làm tốt vấn đề này nó sẽ trở thành động lực cho sự phát triển.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Hữu Trãi/VOV – ĐBSCL

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Thót tim cảnh Nga thả xe thiết giáp có kíp lái từ trên máy bay xuống
VOV.VN - Quân đội Nga đã thành công khi thả một chiếc xe thiết giáp có kèm kíp lái từ trên máy bay xuống trong cuộc diễn tập quy mô lớn ở miền trung nước này.
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x