Thêm 2 thủ tục hành chính về kinh doanh vàng

(VOV) -Bộ thủ tục hành chính của NHNN hiện nay gồm có 266 thủ tục thuộc các lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngoại hối…

Ngày 28/3/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành Quyết định số 680/QĐ-NHNN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động ngoại hối (hoạt động kinh doanh vàng) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, 02 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực hoạt động kinh doanh vàng được thực hiện tại NHNN gồm: Thủ tục thiết lập/thiết lập lại quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước; Thủ tục thông báo thay đổi người đại diện giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp. Các thủ tục này được quy định tạiThông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội dung các thủ tục nêu trên gồm trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện… và các mẫu đơn, mẫu tờ khai sẽ được công bố công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Trang tin điện tử của NHNN. Việc công bố các thủ tục hành chính được thực hiện theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Với việc công bố 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực  hoạt động ngoại hối, Bộ thủ tục hành chính của NHNN hiện nay gồm có 266 thủ tục thuộc các lĩnh vực hoạt động tiền tệ, ngoại hối, thành lập và hoạt động ngân hàng, thanh toán và các lĩnh vực khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đấu thầu bán vàng miếng phiên đầu tiên: ế 24.000 lượng
Đấu thầu bán vàng miếng phiên đầu tiên: ế 24.000 lượng

(VOV) -Tổng khối lượng trúng thầu là 2.000 lượng. Giá trúng thầu là 43.810.000 đồng/lượng.

Đấu thầu bán vàng miếng phiên đầu tiên: ế 24.000 lượng

Đấu thầu bán vàng miếng phiên đầu tiên: ế 24.000 lượng

(VOV) -Tổng khối lượng trúng thầu là 2.000 lượng. Giá trúng thầu là 43.810.000 đồng/lượng.

Yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh vàng
Yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh vàng

(VOV) - Các TCTD cũng không được chuyển đổi vốn huy động bằng vàng thành đồng Việt Nam hoặc các hình thức bằng tiền khác

Yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh vàng

Yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh vàng

(VOV) - Các TCTD cũng không được chuyển đổi vốn huy động bằng vàng thành đồng Việt Nam hoặc các hình thức bằng tiền khác