Thêm 3 lĩnh vực được giảm 50% phí, lệ phí

VOV.VN - Bộ Tài chính vừa ban hành 3 thông tư điều chỉnh giảm 50% phí và lệ phí trong một loạt lĩnh vực để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trong đợt ban hành lần này, cơ quan quản lý tài khóa chủ yếu điều chỉnh giảm phí và lệ phí đồng loạt ở mức 50% đối với các loại phí thẩm định liên quan đến các lĩnh vực xuất bản; kinh doanh hàng hóa; cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa; phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp.

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư số 43/2020/TT-BTC, cơ quan, tổ chức khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; cơ quan, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh chỉ phải nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC. Mức phí theo quy định trước đây là 50.000 đồng/hồ sơ.

Nhiều phí và lệ phí trong lĩnh vực xuất bản được Bộ Tài chính điều chỉnh giảm 50% so với trước đó để đối phó dịch Covid-19 (Ảnh minh họa: KT)

Thông tư số 44/2020/TT-BTC quy định, cá nhân, tổ chức nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá, nếu ở khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh sẽ nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 168/2016/TT-BTC. Nếu đối tượng ở các khu vực khác sẽ nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu tương ứng với khu vực thành phố trực thuộc trung ương. Mức thu hiện hành là từ 200.000 đồng – 1,2 triệu đồng/lần cấp hoặc lần thẩm định.

Theo quy định tại Thông tư số 45/2020/TT-BTC, phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp sẽ nộp phí bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016. Mức thu theo quy định trước đây là từ 200.000 đồng – 2 triệu đồng/năm hoặc mã.

3 thông tư trên đều có hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay (26/5) đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 26/5/2020./.

Viết bình luận