Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

VOV.VN - Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Chương trình làm việc về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khoá 11 về tiếp tục đổi mới chính sách đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chiều nay (24/6), tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ: Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới chính sách đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, đóng vai trò nền tảng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa 11 nói chung và Luật Đất đai năm 2013 nói riêng đã mang lại những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội nói chung, đặc biệt là lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn nói riêng. Việc triển khai Nghị quyết số 26 cũng đã mang đến cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn bộ mặt mới, sức sống mới, niềm tin lớn của nông dân, nông thôn vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ Tổng kết Nghị quyết 19 và triển khai chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 26 cùng những ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh nêu rõ, kết quả tổng kết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với 2 Nghị quyết này có ý nghĩa, vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của việc tổng kết thực hiện các Nghị quyết của Ban Chỉ đạo. Kết quả trao đổi, thảo luận tại cuộc làm việc này là những nội dung quan trọng ban đầu, cần tiếp tục được nghiên cứu thấu đáo để hoàn thiện nội dung tổng kết và chính thức báo cáo Ban Chỉ đạo xem xét, hoàn thiện báo cáo tổng kết chung trình Ban Chấp hành Trung ương./.

Tin liên quan

Bộ Nông nghiệp ra mắt điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn trong mùa dịch COVID-19
Bộ Nông nghiệp ra mắt điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn trong mùa dịch COVID-19

VOV.VN - Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, những điểm tiêu thụ nông sản mùa dịch không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn là mục tiêu lâu dài của ngành nông nghiệp trong xuất khẩu và phục vụ tiêu dùng nội địa.

Bộ Nông nghiệp ra mắt điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn trong mùa dịch COVID-19

Bộ Nông nghiệp ra mắt điểm hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn trong mùa dịch COVID-19

VOV.VN - Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, những điểm tiêu thụ nông sản mùa dịch không chỉ là mục tiêu trước mắt mà còn là mục tiêu lâu dài của ngành nông nghiệp trong xuất khẩu và phục vụ tiêu dùng nội địa.

Bộ Nông nghiệp nói gì về cảnh báo mất quyền thi "Gạo ngon nhất thế giới"?
Bộ Nông nghiệp nói gì về cảnh báo mất quyền thi "Gạo ngon nhất thế giới"?

Các nhà buôn phải thương thảo với The Rice Trader, chúng ta cần thương hiệu cho gạo Việt Nam ra thế giới.

Bộ Nông nghiệp nói gì về cảnh báo mất quyền thi "Gạo ngon nhất thế giới"?

Bộ Nông nghiệp nói gì về cảnh báo mất quyền thi "Gạo ngon nhất thế giới"?

Các nhà buôn phải thương thảo với The Rice Trader, chúng ta cần thương hiệu cho gạo Việt Nam ra thế giới.

Bộ Nông nghiệp đề nghị hạn ngạch nhập hơn 108.000 tấn đường năm 2021
Bộ Nông nghiệp đề nghị hạn ngạch nhập hơn 108.000 tấn đường năm 2021

VOV.VN - Hạn ngạch nhập khẩu này đảm bảo cân đối cung cầu đường trong nước cũng như hài hòa cho ngành sản xuất mía đường, lợi ích người dân trồng mía.

Bộ Nông nghiệp đề nghị hạn ngạch nhập hơn 108.000 tấn đường năm 2021

Bộ Nông nghiệp đề nghị hạn ngạch nhập hơn 108.000 tấn đường năm 2021

VOV.VN - Hạn ngạch nhập khẩu này đảm bảo cân đối cung cầu đường trong nước cũng như hài hòa cho ngành sản xuất mía đường, lợi ích người dân trồng mía.