Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 1)

 ++ Ở tiết này, chúng ta cùng ôn tập về chủ đề “Môi trường”.

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 10 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 9 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 9 (tiết 3)

Các bạn sẽ tìm hiểu về bữa cơm gia đình Việt Nam-nghệ thuật sống

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 9 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 9 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 9 (tiết 2)

Trong tiết này, chúng ta tìm hiểu về chiếc áo dài để biết về sự tinh tế trong nghệ thuật ăn mặc của người dân Việt Nam

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 9 (tiết 2)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 9 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 9 (tiết 1)

Với chủ đề “Nghệ thuật”, các bạn sẽ gặp Trạng Quỳnh trong cuộc thi ngũ quả

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 9 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 8 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 8 (tiết 3)

Truyền thuyết “Mị Châu-Trọng Thủy”, giúp chúng ta có thêm bài học về sự cảnh giác  

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 8 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 8 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 8 (tiết 1)

Với chủ đề “Lịch sử”, chúng ta sẽ nghe truyền thuyết “Sơn Tinh-Thủy tinh”

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 8 (tiết 1)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 7 (tiết 3)
Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 7 (tiết 3)

Tiếp tục chủ đề “Phong tục”, chúng ta cùng nghe câu chuyện “Trước giao thừa”.

Dành cho trẻ em trình độ C2: Bài 7 (tiết 3)