Bà Nguyễn Phương Nga đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) khóa VI đã bầu bà Nguyễn Phương Nga là Chủ tịch VUFO nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ngày 5/12 đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2014. Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI đã hiệp thương bầu ra Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Theo đó, Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI gồm 19 thành viên.

Bà Nguyễn Phương Nga phát biểu khai mạc Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Phương Nga là Chủ tịch VUFO khoá VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Bạch Ngọc Chiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VUFO và ông Phan Anh Sơn là Phó Chủ tịch VUFO kiêm Trưởng ban Kiểm tra.

Trước đó, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013 - 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhiệm kỳ 2019 – 2024; Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ VI. Đại hội cũng đã nhất trí 100% bầu Đoàn Chủ tịch khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 134 Ủy viên; bầu Ban Kiểm tra khoá VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 5 Ủy viên.

Ông Trần Quốc Vượng phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trong gần 70 năm qua, với tư cách là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên đã có những đóng góp và những thành tựu to lớn của cách mạng nước ta trong các giai đoạn lịch sử; góp phần hình thành mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, thoát khỏi thế bị bao vây cấm vận, cũng như trong công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Đoàn chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ra mắt.

Trước đó, trong phiên khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO, cho rằng, Đại hội lần thứ VI Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được tổ chức trong lúc tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất phức tạp. Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thế và lực mới và những vận hội mới. Bối cảnh tình hình mới đặt ra những yêu cầu mới với công tác đối ngoại nhân dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, một lực lượng nòng cốt của công tác đối ngoại nhân dân.

Bà Nguyễn Phương Nga khẳng định, Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là, trên cơ sở tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2013-2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của toàn hệ thống Liên hiệp Hữu nghị trong giai đoạn mới 2019 - 2024 trên tinh thần quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đối ngoại nhân dân và vai trò của Hội quần chúng, đặc biệt Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới, tích cực triển khai đường lối đối ngoại hoà bình, độc lập tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Nguyễn Phương Nga phát biểu về pháp quyền tại Liên Hợp Quốc
Đại sứ Nguyễn Phương Nga phát biểu về pháp quyền tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh việc thúc đẩy pháp quyền cần dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga phát biểu về pháp quyền tại Liên Hợp Quốc

Đại sứ Nguyễn Phương Nga phát biểu về pháp quyền tại Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh việc thúc đẩy pháp quyền cần dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Phó Chủ tịch Nam Định nhận nhiệm vụ mới tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN
Phó Chủ tịch Nam Định nhận nhiệm vụ mới tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN

Ông Bạch Ngọc Chiến từng công tác tại Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nam Định.

Phó Chủ tịch Nam Định nhận nhiệm vụ mới tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN

Phó Chủ tịch Nam Định nhận nhiệm vụ mới tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN

Ông Bạch Ngọc Chiến từng công tác tại Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nam Định.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga chào từ biệt Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc
Đại sứ Nguyễn Phương Nga chào từ biệt Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng Thư ký Antonio Guterres chúc Đại sứ Nguyễn Phương Nga sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga chào từ biệt Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

Đại sứ Nguyễn Phương Nga chào từ biệt Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng Thư ký Antonio Guterres chúc Đại sứ Nguyễn Phương Nga sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc.