Các trường hợp được tiếp nhận công chức không qua thi tuyển từ 1/7

VOV.VN - Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, có thời gian làm viên chức từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên, là một trong những trường hợp được tiếp nhận.

Theo Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2019, các trường hợp được tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển  bao gồm:

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm (60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự);

- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu, đã có thời gian công tác từ đủ 05 năm (60 tháng) trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) hoặc làm công tác cơ yếu, tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức vào quân đội, công an hoặc tại các tổ chức của lực lượng cơ yếu;

- Người đang giữ chức danh, chức vụ (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Thành Viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc) tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 05 năm (60 tháng), không kể thời gian thử việc.

Cơ quan tuyển dụng công chức phải xây dựng đề án thi nâng ngạch

Từ 1/7/2019, khi tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải xây dựng Đề án thi hoặc xét thăng hạng. Đề án phải được gửi đến Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương đề lấy ý kiến trước khi tổ chức.

Đề án bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo về số lượng, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

- Số lượng viên chức ứng với chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng còn thiếu theo yêu cầu của vị trí việc làm;

- Danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được cử dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

- Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ của người đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, thời gian thi;

- Dự kiến thành viên tham gia Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

- Dự kiến thời gian, địa điểm và các nội dung khác để tổ chức kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Điều kiện trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Cũng theo Thông tư 03/2019/TT-BNV, viên chức được xác định trúng tuyển kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Viên chức trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải dự thi đủ các bài thi của các môn thi, trừ những môn được miễn thi theo quy định của pháp luật;

- Có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên, các bài thi được chấm theo thang điểm 100.

- Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quy định về nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

- Không bảo lưu kết quả các kỳ thăng hạng chức danh nghề nghiệp./.

Tin liên quan

Vụ chấm lại bài thi tuyển công chức TP Đà Nẵng: 11 bài vi phạm quy chế
Vụ chấm lại bài thi tuyển công chức TP Đà Nẵng: 11 bài vi phạm quy chế

VOV.VN - Theo đó, có 75 người dự kiến trúng tuyển kỳ thi công chức, 11 bài thi bị loại vì vi phạm.

Vụ chấm lại bài thi tuyển công chức TP Đà Nẵng: 11 bài vi phạm quy chế

Vụ chấm lại bài thi tuyển công chức TP Đà Nẵng: 11 bài vi phạm quy chế

VOV.VN - Theo đó, có 75 người dự kiến trúng tuyển kỳ thi công chức, 11 bài thi bị loại vì vi phạm.

Chỉ 1% công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ: Đáng mừng chứ!?
Chỉ 1% công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ: Đáng mừng chứ!?

VOV.VN - Nếu thực sự con số công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ chỉ thấp thế thì là điều rất đáng mừng nhưng thực tế lại đang phủ nhận con số đó

Chỉ 1% công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ: Đáng mừng chứ!?

Chỉ 1% công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ: Đáng mừng chứ!?

VOV.VN - Nếu thực sự con số công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ chỉ thấp thế thì là điều rất đáng mừng nhưng thực tế lại đang phủ nhận con số đó

Chưa công chức đã lên lãnh đạo, Bộ Nội vụ đề nghị “thu chức”
Chưa công chức đã lên lãnh đạo, Bộ Nội vụ đề nghị “thu chức”

Trong 11 người được bổ nhiệm còn thiếu chuẩn tại Tuyên Quang, có 1 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức nhưng vẫn được bổ nhiệm làm lãnh đạo.

Chưa công chức đã lên lãnh đạo, Bộ Nội vụ đề nghị “thu chức”

Chưa công chức đã lên lãnh đạo, Bộ Nội vụ đề nghị “thu chức”

Trong 11 người được bổ nhiệm còn thiếu chuẩn tại Tuyên Quang, có 1 trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức nhưng vẫn được bổ nhiệm làm lãnh đạo.