Hải Phòng có Chủ tịch UBND thành phố mới

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ phiếu bầu là 66/69.

Ngày 29/6, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng đã bầu ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu 69/69; bầu ông Dương Ngọc Tuấn,Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Đình Bích tái cử chức Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

hai phong co chu tich ubnd  thanh pho moi hinh 1
Ông Nguyễn Văn Tùng - Tân Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu nhận nhiệm vụ

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 với tỉ lệ phiếu bầu là 66/69; bầu các ông Lê Khắc Nam, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Bình giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2016-2021.

* HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI đã tiến hành kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo các Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh với số phiếu tín nhiệm cao; ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và ông Đỗ Xuân Sảng, Quyền trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; ông Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được bầu làm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên cũng bầu ông Nguyễn Văn Phóng tái đắc cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; các ông Đặng Ngọc Quỳnh, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Minh Quang tái cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa mới. HĐND tỉnh cũng đã bầu 16 thành viên UBND tỉnh và 20 hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới.

* HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu các chức danh của HĐND và UBND tỉnh, Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

hai phong co chu tich ubnd  thanh pho moi hinh 2

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh Hà Giang

Tại kỳ họp, với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao, ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII; bà Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII; ông Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI trúng cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII.

Đối với các chức danh của UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đại biểu HĐND tỉnh cũng bầu 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông, bà: Nguyễn Minh Tiến, Trần Đức Quý và bà Hà Thị Minh Hạnh.

Các đại biểu dự kỳ họp cũng bầu chức danh Chánh Văn phòng HĐND và các ban của HĐND tỉnh; 16 người là lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Hà Giang được bầu vào chức danh Ủy viên UBND tỉnh. Kỳ họp cũng tiến hành bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang./.

Theo TTXVN

Bài liên quan