Nghị quyết về việc thành lập Tòa án và Viện Kiểm sát thành phố Phúc Yên

Nghị quyết về việc thành lập Tòa án và Viện Kiểm sát thành phố Phúc Yên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành 2 Nghị quyết về việc thành lập TAND và Viện KSND thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 530/NQ-UBTVQH14 ngày 11/6/2018 về việc thành lập TAND thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc và Nghị quyết số 531/NQ-UBTVQH14 ngày 11/6/2018 về việc thành lập Viện KSND thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định theo quy định của pháp luật. Biên chế, số lượng Thẩm phán, công chức khác, người lao động của Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định trên cơ sở tổng biên chế, số lượng Thẩm phán của Tòa án nhân dân đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 473a/NQ-UBTVQH13 ngày 28/3/2012 về tổng biên chế, số lượng Thẩm phán của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp và Nghị quyết số 1278/NQ-UBTVQH13 ngày 1/7/2016 về việc giao, bổ sung số lượng Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp cho Tòa án các cấp. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 11/6/2018. 

** Theo Nghị quyết số 531/NQ-UBTVQH14 ngày 11/6/2018,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định theo quy định của pháp luật. Biên chế, số lượng Kiểm sát viên, công chức khác, người lao động của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định trên cơ sở tổng biên chế, số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 522e/NQ-UBTVQH13 ngày 16/8/2012 về tổng biên chế và số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự các cấp. 

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 11/6/2018./. 

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN