Phân công chức danh 7 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

VOV.VN - Ngày 4/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã ký Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII đối với 7 chức danh sau:

1- Ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

2- Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

3- Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

4- Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

5- Ông Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

6- Ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh.

7- Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị cũng quyết định phân công một số Uỷ viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, gồm :

1- Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

2- Ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

3- Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

4- Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

5- Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

6- Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương./.

Ông Đinh Thế Huynh, 63 tuổi, Thường trực Ban Bí thư
Ngày sinh: 15/5/1953

Quê quán: Nam Định

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Tiến sỹ báo chí

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư


Ông Phạm Minh Chính, 58 tuổi, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Ngày sinh: 10/2/1958

Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

 
Ông Võ Văn Thưởng, 46 tuổi, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ngày sinh: 13/12/1970

Quê quán: Măng Thít, Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Triết học, Cao cấp lý luận chính trị

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Bà Trương Thị Mai, 58 tuổi, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Ngày sinh: 23/01/1958

Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân lịch sử

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Ông Hoàng Trung Hải, 57 tuổi, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ngày sinh: 27/9/1959

Quê quán: Xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Hệ thống điện, Sau ĐH về Hệ thống điện

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Đinh La Thăng, 56 tuổi, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày sinh: 10/09/1960

Quê quán: Xã Yên Bình, huyện Ý Yên, Nam Định

Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: Tiến sỹ kinh tế, Cử nhân Tài chính kế toán

Chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Văn Nên, 59 tuổi, 

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Sinh ngày: 14/7/1957

Quê quán: Tây Ninh

Trình độ học vấn: Cử nhân Luật.

Chức vụ: Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên