Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc tại Hải Phòng

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc tại Hải Phòng

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã ghi nhận sự chủ động, quyết tâm cao, tư duy đột phá của thánh phố Hải Phòng trong thực hiện cải cách tổ chức bộ máy.

Ngày 18/4, tại TP Hải Phòng, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 do ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm trưởng đoàn đã làm việc với Thành phố Hải Phòng về việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực. Đoàn công tác có sự tham dự của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

pho thu tuong thuong truc truong hoa binh lam viec tai hai phong hinh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo đã chỉ rõ hơn 30 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, từ đó quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Mặc dù nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng đề ra, nhưng có lúc, có nơi triển khai chưa có sự đột phá. Vì vậy, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt trong triển khai. Vì vậy, rất cần sự hiến kế từ thực tiễn công tác của các địa phương, đơn vị...

Báo cáo với Đoàn công tác tại buổi làm việc, Thành ủy Hải Phòng, khẳng định: Thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thời gian qua Hải Phòng đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và tiến hành rà soát trong toàn hệ thống chính trị về phương thức hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế.

Từ năm 2011 đến nay biên chế công chức của Bộ Nội vụ giao cho Hải Phòng đã giảm 71 biên chế, biên chế của UBND thành phố cấp cũng thấp hơn 118 biên chế so với năm 2011. Thực hiện Nghị định 132/2007/NĐCP thành phố đã tinh giản 1100 người, do vậy theo lộ trình đạt mục tiêu tinh giản biên chế theo yêu cầu đặt ra.

Tuy nhiên chất lượng một bộ phận cán bộ, công chức vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa theo kịp với yêu cầu, nhiệm vụ, kiến thức pháp luật, trình độ chuyện môn nghiệp vụ, kỹ năng hành chính còn hạn chế. Nội dung, hình thức thi tuyển công chức, viên chức đã có đổi mới, nhưng chưa thực sự khoa học, hợp lý, nên tuyển chọn người có năng lực chưa được nhiều. Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chưa gắn với việc quy hoạch, sử dụng cán bộ

Hải Phòng cũng đề xuất với Trung ương cho giải thể những cơ quan, tổ chức qua thực tiễn xét thấy không còn phù hợp; sắp xếp một số cơ quan có sự tương đồng, gắn kết về chức năng, nhiệm vụ, hoặc có sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ để tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị. Sắp xếp các Chi cục thuộc Sở theo hướng thu gọn, dự kiến sau khi sắp xếp sẽ giảm được 13 Chi cục thuộc Sở. Đề xuất sát nhập Ban dân vận với Ban tuyên giáo, hợp nhất Sở Thông tin truyền thông với Sở Văn hóa Thể thao.

Thành phố Hải Phòng đã mạnh dạn đề xuất với Trung ương cho thực hiện thí điểm không tổ chức các Đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp thành phố, ban hành quy định để Thành ủy lãnh đạo trực tiếp các cơ quan, tổ chức này thông quan tập thể lãnh đạo. Đề nghị Trung ương cho triển khai mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND ở cấp xã và cấp huyện, thí điểm mô hình Bí thư Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thành phố.

Hải Phòng đề xuất Trung ương tổng kết, đánh giá thực hiện thí điểm mô hình tổ chức Đảng tại các tập đoàn, tổng công ty địa phương; tiếp tục phân cấp về thẩm quyền xác nhận, phê duyệt quy hoạch cán bộ; phân cấp về quyền khiếu nại kỷ luật Đảng, thống nhất đồng bộ giữa thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính nhà nước với xử lý kỷ luật Đảng; sớm ban hành quy định tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

pho thu tuong thuong truc truong hoa binh lam viec tai hai phong hinh 2
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao tặng quà cho lãnh đạo Hải Phòng.

Hải Phòng cũng đề nghị Trung ương không quy định số lượng cấp phó các cơ quan, ban, ngành vì đặc thù mà nên giao cho cấp ủy, chính quyền cấp thành phố, tỉnh quyết định số lượng cấp phó từng cơ quan phù hợp với nhiệm vụ, đảm bảo không vượt quá tổng số cấp phó toàn tỉnh, thành phố theo quy định của Trung ương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ghi nhận sự chủ động, quyết tâm cao, tư duy đột phá của thánh phố Hải Phòng trong thực hiện cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả thời gian qua. Đặc biệt là kết quả trong thực hiện tinh giản bộ máy biên chế, sáp nhập cơ quan, nhất thể hóa chức danh. Cơ cấu tổ chức, chức năng của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của địa phương đã được kiện toàn, qua đó, ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế của Hải Phòng đó là: Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của một số cán bộ còn chưa nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, quyết liệt; người đứng đầu một số cấp ủy, chính quyền chưa phát huy hết trách nhiệm…

Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố tiếp tục nghiên cứu kỹ việc nhất thể hóa các chức danh, sáp nhập các phòng, ban, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc đề bạt, bổ nhiệm các cán bộ. Đồng thời, rà soát, sắp xếp đơn vị công lập theo đúng chỉ đạo của Chỉnh phủ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; kịp thời đề xuất với Chỉnh phủ các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của thành phố Hải Phòng, đều có cơ sở thực tiễn, Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo với Trung ương và Bộ chính trị./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN