Thay mới 3 thành viên BCĐ đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Ban chỉ đạo giúp Thủ tướng xây dựng chương trình, kế hoạch đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Theo Quyết định 43/QĐ-TTgThủ tướng Chính phủ quyết định cử ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thay ông Lê Mạnh Hà.

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay ông Phạm Minh Huân.

Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp thay ông Đinh Trung Tụng.

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp sẽ thay ông Phạm Minh Huân (ảnh báo Hải quan)

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng chương trình, kế hoạch đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trong phạm vi cả nước. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức nghiên cứu các mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách phục vụ cho việc đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Đồng thời, sơ kết, tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ và đột xuất về tình hình đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; theo dõi việc thí điểm chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp./.

Tin liên quan

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Tránh “đánh bùn sang ao“
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Tránh “đánh bùn sang ao“

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cho rằng, văn bản pháp lý về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã đầy đủ nhưng quá trình thực thi chưa tốt.

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Tránh “đánh bùn sang ao“

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Tránh “đánh bùn sang ao“

VOV.VN - Nhiều chuyên gia cho rằng, văn bản pháp lý về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã đầy đủ nhưng quá trình thực thi chưa tốt.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm: Vẫn đùn đẩy trách nhiệm
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm: Vẫn đùn đẩy trách nhiệm

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2017, cả nước cổ phần hóa được 20 doanh nghiệp và 2 đơn vị sự nghiệp.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm: Vẫn đùn đẩy trách nhiệm

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm: Vẫn đùn đẩy trách nhiệm

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2017, cả nước cổ phần hóa được 20 doanh nghiệp và 2 đơn vị sự nghiệp.

Lập cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước
Lập cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước

VOV.VN - Cơ quan này đảm bảo thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

Lập cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước

Lập cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước

VOV.VN - Cơ quan này đảm bảo thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.