Mẹ con tranh chấp di sản thừa kế

Mẹ con tranh chấp di sản thừa kế

Tác giả Trần Thu Trang/VOV2

VOV.VN - Bố mất, 1 trong số những người con nhất định không tặng, cho phần di sản thừa kế cho mẹ. Các thành viên gia đình có thể làm gì để toàn bộ thửa đất được đứng tên người mẹ?