Giải bài toán tăng năng suất lao động

Giải bài toán tăng năng suất lao động

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Nâng cao năng suất lao động là một bài toán khó không chỉ đối với Việt Nam và càng khó hơn, khi bị những tác động của đại dịch Covìd-19.