Từ khóa tìm kiếm: 2 anh em vướng lao lý

Hai anh em ruột dùng gạch ném chết bạn nhậu
Hai anh em ruột dùng gạch ném chết bạn nhậu

VOV.VN - Xảy ra mâu thuẫn trong lúc ngồi nhậu, hai anh em ruột đã dùng gạch ném chết bạn nhậu là người đồng hương.

Hai anh em ruột dùng gạch ném chết bạn nhậu

Hai anh em ruột dùng gạch ném chết bạn nhậu

VOV.VN - Xảy ra mâu thuẫn trong lúc ngồi nhậu, hai anh em ruột đã dùng gạch ném chết bạn nhậu là người đồng hương.