Từ khóa tìm kiếm: Alexandre de Rhodes

Đà Nẵng tạm dừng đặt tên đường mang tên 2 giáo sĩ
Đà Nẵng tạm dừng đặt tên đường mang tên 2 giáo sĩ

VOV.VN - 12 người ký tên vào bản kiến nghị dừng đặt tên đường ở thành phố Đà Nẵng lại có người khẳng định mình không tham gia vào bản kiến nghị này.

Đà Nẵng tạm dừng đặt tên đường mang tên 2 giáo sĩ

Đà Nẵng tạm dừng đặt tên đường mang tên 2 giáo sĩ

VOV.VN - 12 người ký tên vào bản kiến nghị dừng đặt tên đường ở thành phố Đà Nẵng lại có người khẳng định mình không tham gia vào bản kiến nghị này.

Alexandre de Rhodes không phải là “cha đẻ” chữ quốc ngữ?
Alexandre de Rhodes không phải là “cha đẻ” chữ quốc ngữ?

Tại hội thảo “Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ quốc ngữ”, các nhà khoa học đã dành thời lượng lớn để xác định ai là người khai sinh chữ quốc ngữ.

Alexandre de Rhodes không phải là “cha đẻ” chữ quốc ngữ?

Alexandre de Rhodes không phải là “cha đẻ” chữ quốc ngữ?

Tại hội thảo “Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ quốc ngữ”, các nhà khoa học đã dành thời lượng lớn để xác định ai là người khai sinh chữ quốc ngữ.