Từ khóa tìm kiếm: Tranh luận

Đề nghị tranh luận về dự án sân bay Long Thành
Đề nghị tranh luận về dự án sân bay Long Thành

Có 17/18 ý kiến tham luận đề nghị chưa nên hoặc không nên xây dựng sân bay Long Thành và có thể nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất.

Đề nghị tranh luận về dự án sân bay Long Thành

Đề nghị tranh luận về dự án sân bay Long Thành

Có 17/18 ý kiến tham luận đề nghị chưa nên hoặc không nên xây dựng sân bay Long Thành và có thể nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất.