Từ khóa tìm kiếm: XHCN

Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Xây dựng CNXH và làm chủ tốc độ tư bản hóa
Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Xây dựng CNXH và làm chủ tốc độ tư bản hóa

VOV.VN - Làm chủ tốc độ tư bản hóa, hay nói cách khác là “dắt” chủ nghĩa tư bản đi theo tốc độ phù hợp mà không phá vỡ các nguyên lý của XHCN chính là “kinh tế thị trường định hướng XHCN”.

Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Xây dựng CNXH và làm chủ tốc độ tư bản hóa

Góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Xây dựng CNXH và làm chủ tốc độ tư bản hóa

VOV.VN - Làm chủ tốc độ tư bản hóa, hay nói cách khác là “dắt” chủ nghĩa tư bản đi theo tốc độ phù hợp mà không phá vỡ các nguyên lý của XHCN chính là “kinh tế thị trường định hướng XHCN”.

Góp ý Văn kiện Đại hội 13: Cải cách tư pháp để thi hành pháp luật nghiêm minh
Góp ý Văn kiện Đại hội 13: Cải cách tư pháp để thi hành pháp luật nghiêm minh

VOV.VN - Cải cách tư pháp có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là bảo vệ quyền con người, trên cả thể chế và thực tiễn.

Góp ý Văn kiện Đại hội 13: Cải cách tư pháp để thi hành pháp luật nghiêm minh

Góp ý Văn kiện Đại hội 13: Cải cách tư pháp để thi hành pháp luật nghiêm minh

VOV.VN - Cải cách tư pháp có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là bảo vệ quyền con người, trên cả thể chế và thực tiễn.

Phương án thành lập Liên Xô của Lenin và Stalin khác nhau thế nào?
Phương án thành lập Liên Xô của Lenin và Stalin khác nhau thế nào?

VOV.VN - Theo phương án của Lenin, Liên Xô tương lai có thể bao gồm tất cả các nước XHCN trên thế giới. Nhưng cuối cùng phương án của Stalin thắng thế...

Phương án thành lập Liên Xô của Lenin và Stalin khác nhau thế nào?

Phương án thành lập Liên Xô của Lenin và Stalin khác nhau thế nào?

VOV.VN - Theo phương án của Lenin, Liên Xô tương lai có thể bao gồm tất cả các nước XHCN trên thế giới. Nhưng cuối cùng phương án của Stalin thắng thế...

Người Armenia quả cảm và xuất sắc như thế nào trong Hồng quân Liên Xô thời Thế chiến 2?
Người Armenia quả cảm và xuất sắc như thế nào trong Hồng quân Liên Xô thời Thế chiến 2?

VOV.VN - Người Armenia nổi tiếng là các chiến binh quả cảm và xuất sắc. Điều này được thể hiện rõ trong Thế chiến thứ 2 và các cuộc chiến sau này.

Người Armenia quả cảm và xuất sắc như thế nào trong Hồng quân Liên Xô thời Thế chiến 2?

Người Armenia quả cảm và xuất sắc như thế nào trong Hồng quân Liên Xô thời Thế chiến 2?

VOV.VN - Người Armenia nổi tiếng là các chiến binh quả cảm và xuất sắc. Điều này được thể hiện rõ trong Thế chiến thứ 2 và các cuộc chiến sau này.

Chiến thắng Biên giới 1950: Mở cánh cửa với các nước XHCN
Chiến thắng Biên giới 1950: Mở cánh cửa với các nước XHCN

VOV.VN - Khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng cũng chính thức trở thành đầu mối (cửa ngõ) giao lưu giữa Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa.

Chiến thắng Biên giới 1950: Mở cánh cửa với các nước XHCN

Chiến thắng Biên giới 1950: Mở cánh cửa với các nước XHCN

VOV.VN - Khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng cũng chính thức trở thành đầu mối (cửa ngõ) giao lưu giữa Việt Nam với các nước xã hội chủ nghĩa.

Hé lộ bí mật Liên Xô đưa CNXH vào châu Phi
Hé lộ bí mật Liên Xô đưa CNXH vào châu Phi

VOV.VN - Sau khi chế độ thực dân sụp đổ ở châu Phi, Liên Xô đã nỗ lực nhiều để thuyết phục các nước châu Phi đi theo con đường XHCN.

Hé lộ bí mật Liên Xô đưa CNXH vào châu Phi

Hé lộ bí mật Liên Xô đưa CNXH vào châu Phi

VOV.VN - Sau khi chế độ thực dân sụp đổ ở châu Phi, Liên Xô đã nỗ lực nhiều để thuyết phục các nước châu Phi đi theo con đường XHCN.

Hội nghị Trung ương 4 Trung Quốc bàn về những nội dung nền tảng
Hội nghị Trung ương 4 Trung Quốc bàn về những nội dung nền tảng

VOV.VN - Phó trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Hiểu Huy đã khẳng định tầm vóc lịch sử và tầm ảnh hưởng của Hội nghị lần này.

Hội nghị Trung ương 4 Trung Quốc bàn về những nội dung nền tảng

Hội nghị Trung ương 4 Trung Quốc bàn về những nội dung nền tảng

VOV.VN - Phó trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Hiểu Huy đã khẳng định tầm vóc lịch sử và tầm ảnh hưởng của Hội nghị lần này.

10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011: Những bước chuyển quan trọng
10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011: Những bước chuyển quan trọng

VOV.VN - Thành tựu sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, đó là phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.

10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011: Những bước chuyển quan trọng

10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011: Những bước chuyển quan trọng

VOV.VN - Thành tựu sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, đó là phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Cuba trưng cầu dân ý thông qua Hiến pháp mới
Cuba trưng cầu dân ý thông qua Hiến pháp mới

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Díaz-Canel kêu gọi Quốc hội Cuba chuẩn bị sẵn sàng để "thực hiện những nhiệm vụ lập hiến rộng lớn” một khi Hiến pháp mới được thông qua.

Cuba trưng cầu dân ý thông qua Hiến pháp mới

Cuba trưng cầu dân ý thông qua Hiến pháp mới

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Díaz-Canel kêu gọi Quốc hội Cuba chuẩn bị sẵn sàng để "thực hiện những nhiệm vụ lập hiến rộng lớn” một khi Hiến pháp mới được thông qua.

Cuba cải cách Hiến pháp công nhận nền kinh tế thị trường
Cuba cải cách Hiến pháp công nhận nền kinh tế thị trường

VOV.VN - Hiến pháp mới đánh dấu những thay đổi mang tính bước ngoặt trong nền kinh tế Cuba khi công nhận nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

Cuba cải cách Hiến pháp công nhận nền kinh tế thị trường

Cuba cải cách Hiến pháp công nhận nền kinh tế thị trường

VOV.VN - Hiến pháp mới đánh dấu những thay đổi mang tính bước ngoặt trong nền kinh tế Cuba khi công nhận nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.