Từ khóa tìm kiếm: cải cách triệt để nước Pháp

Tổng thống Pháp  kêu gọi các Nghị sĩ ủng hộ cải cách triệt để đất nước
Tổng thống Pháp kêu gọi các Nghị sĩ ủng hộ cải cách triệt để đất nước

VOV.VN - Tổng thống Emmanuel Macron một lần nữa có bài phát biểu tái khẳng định các cam kết và các chủ trương của chính phủ đối với nước Pháp.

Tổng thống Pháp  kêu gọi các Nghị sĩ ủng hộ cải cách triệt để đất nước

Tổng thống Pháp kêu gọi các Nghị sĩ ủng hộ cải cách triệt để đất nước

VOV.VN - Tổng thống Emmanuel Macron một lần nữa có bài phát biểu tái khẳng định các cam kết và các chủ trương của chính phủ đối với nước Pháp.