Từ khóa tìm kiếm: cai nghiện tại cộng đồng

Cần giải pháp cai nghiện thay thế Methadone
Cần giải pháp cai nghiện thay thế Methadone

VOV.VN - Đến nay nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần giải pháp khác cho phù hợp với tình hình mới.

Cần giải pháp cai nghiện thay thế Methadone

Cần giải pháp cai nghiện thay thế Methadone

VOV.VN - Đến nay nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần giải pháp khác cho phù hợp với tình hình mới.

Khó khăn trong quản lý, giáo dục người nghiện tại cộng đồng
Khó khăn trong quản lý, giáo dục người nghiện tại cộng đồng

VOV.VN -Tỉnh Đồng Tháp thực hiện thí điểm quản lý người nghiện tại cộng đồng dân cư, tuy nhiên bước đầu triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Khó khăn trong quản lý, giáo dục người nghiện tại cộng đồng

Khó khăn trong quản lý, giáo dục người nghiện tại cộng đồng

VOV.VN -Tỉnh Đồng Tháp thực hiện thí điểm quản lý người nghiện tại cộng đồng dân cư, tuy nhiên bước đầu triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Đà Nẵng: Khó kiểm soát các đối tượng nghiện ma túy
Đà Nẵng: Khó kiểm soát các đối tượng nghiện ma túy

VOV.VN -TP Đà Nẵng hiện có gần 1.900 người nghiện ma túy, trong đó chỉ có gần 100 đối tượng được cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề của thành phố.

Đà Nẵng: Khó kiểm soát các đối tượng nghiện ma túy

Đà Nẵng: Khó kiểm soát các đối tượng nghiện ma túy

VOV.VN -TP Đà Nẵng hiện có gần 1.900 người nghiện ma túy, trong đó chỉ có gần 100 đối tượng được cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề của thành phố.