Từ khóa tìm kiếm: cam kết không nhận tiền tài trợ

Tỷ phú Mỹ Bloomberg cam kết không nhận lương nếu trở thành tổng thống
Tỷ phú Mỹ Bloomberg cam kết không nhận lương nếu trở thành tổng thống

Quyết tâm đánh bại ông Trump, tỷ phú Mỹ Bloomberg cam kết không nhận tiền tài trợ khi tranh cử và nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ không nhận lương.

Tỷ phú Mỹ Bloomberg cam kết không nhận lương nếu trở thành tổng thống

Tỷ phú Mỹ Bloomberg cam kết không nhận lương nếu trở thành tổng thống

Quyết tâm đánh bại ông Trump, tỷ phú Mỹ Bloomberg cam kết không nhận tiền tài trợ khi tranh cử và nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ không nhận lương.