Từ khóa tìm kiếm: chống bảo hộ mậu dịchSicily

Là chủ nhà G7, Italy sẽ thúc đẩy cải thiện quan hệ với Nga?
Là chủ nhà G7, Italy sẽ thúc đẩy cải thiện quan hệ với Nga?

VOV.VN - Bên cạnh việc chống xu hướng bảo hộ mậu dịch, hội nghị thượng đỉnh G7 tại thành phố Sicily của Italia năm nay sẽ xem xét cải thiện quan hệ với Nga.

Là chủ nhà G7, Italy sẽ thúc đẩy cải thiện quan hệ với Nga?

Là chủ nhà G7, Italy sẽ thúc đẩy cải thiện quan hệ với Nga?

VOV.VN - Bên cạnh việc chống xu hướng bảo hộ mậu dịch, hội nghị thượng đỉnh G7 tại thành phố Sicily của Italia năm nay sẽ xem xét cải thiện quan hệ với Nga.