Từ khóa tìm kiếm: cách tính GDP của Việt Nam

76.000 doanh nghiệp được bổ sung vào quy mô GDP
76.000 doanh nghiệp được bổ sung vào quy mô GDP

VOV.VN - Tổng cục Thống kê cho biết, 76.000 doanh nghiệp đã được bổ sung trong lần đánh giá lại quy mô GDP lần này.

76.000 doanh nghiệp được bổ sung vào quy mô GDP

76.000 doanh nghiệp được bổ sung vào quy mô GDP

VOV.VN - Tổng cục Thống kê cho biết, 76.000 doanh nghiệp đã được bổ sung trong lần đánh giá lại quy mô GDP lần này.