Từ khóa tìm kiếm: an ninh hàng hải châu Á

Học giả quốc tế bàn về tình hình Biển Đông sau phán quyết PCA
Học giả quốc tế bàn về tình hình Biển Đông sau phán quyết PCA

VOV.VN - Các bên liên quan cần tiếp tục tuân thủ phán quyết PCA cũng như chia sẻ nhận thức chung về luật pháp quốc tế.

Học giả quốc tế bàn về tình hình Biển Đông sau phán quyết PCA

Học giả quốc tế bàn về tình hình Biển Đông sau phán quyết PCA

VOV.VN - Các bên liên quan cần tiếp tục tuân thủ phán quyết PCA cũng như chia sẻ nhận thức chung về luật pháp quốc tế.