Từ khóa tìm kiếm: bà Tân YouTube

Lý giải hiện tượng bà Tân Vlog "làm mưa, làm gió" trên YouTube
Lý giải hiện tượng bà Tân Vlog "làm mưa, làm gió" trên YouTube

VOV.VN - Kênh YouTube bà Tân Vlog chỉ sau 20 ngày đạt hơn 1,7 triệu số lượng người theo dõi. Lý giải ra sao cho hiện tượng này?

Lý giải hiện tượng bà Tân Vlog "làm mưa, làm gió" trên YouTube

Lý giải hiện tượng bà Tân Vlog "làm mưa, làm gió" trên YouTube

VOV.VN - Kênh YouTube bà Tân Vlog chỉ sau 20 ngày đạt hơn 1,7 triệu số lượng người theo dõi. Lý giải ra sao cho hiện tượng này?