Từ khóa tìm kiếm: kết quả quan trắc môi trường

Từ ngày 9 -11/9, không phát hiện thấy thủy ngân gần Công ty Rạng Đông
Từ ngày 9 -11/9, không phát hiện thấy thủy ngân gần Công ty Rạng Đông

VOV.VN - Theo kết quả quan trắc môi trường gần Công ty Rạng Đông từ ngày 9 - 11/9, không phát hiện thấy thủy ngân gần Công ty Rạng Đông.

Từ ngày 9 -11/9, không phát hiện thấy thủy ngân gần Công ty Rạng Đông

Từ ngày 9 -11/9, không phát hiện thấy thủy ngân gần Công ty Rạng Đông

VOV.VN - Theo kết quả quan trắc môi trường gần Công ty Rạng Đông từ ngày 9 - 11/9, không phát hiện thấy thủy ngân gần Công ty Rạng Đông.