Từ khóa tìm kiếm: súng trường MRAD Mark 22

Sức mạnh đáng sợ của súng trường bắn tỉa 8 cỡ nòng MRAD Mark 22
Sức mạnh đáng sợ của súng trường bắn tỉa 8 cỡ nòng MRAD Mark 22

VOV.VN - Quân đội Mỹ đang chuẩn bị tiếp nhận một loại súng trường bắn tỉa mới có khả năng thay đổi các cỡ nòng một cách nhanh chóng để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Sức mạnh đáng sợ của súng trường bắn tỉa 8 cỡ nòng MRAD Mark 22

Sức mạnh đáng sợ của súng trường bắn tỉa 8 cỡ nòng MRAD Mark 22

VOV.VN - Quân đội Mỹ đang chuẩn bị tiếp nhận một loại súng trường bắn tỉa mới có khả năng thay đổi các cỡ nòng một cách nhanh chóng để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.