Từ khóa tìm kiếm: thủy điện Rào Trăng 3

Đề nghị đánh giá cụ thể mức độ an toàn của thủy điện Rào Trăng 3
Đề nghị đánh giá cụ thể mức độ an toàn của thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đề nghị Bộ Công thương đánh giá mức độ an toàn đối với nhà máy nói riêng và toàn bộ dự án thủy điện Rào Trăng 3 theo đúng quy định hiện hành

Đề nghị đánh giá cụ thể mức độ an toàn của thủy điện Rào Trăng 3

Đề nghị đánh giá cụ thể mức độ an toàn của thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đề nghị Bộ Công thương đánh giá mức độ an toàn đối với nhà máy nói riêng và toàn bộ dự án thủy điện Rào Trăng 3 theo đúng quy định hiện hành