Từ khóa tìm kiếm: tình hình kinh tế - xã hội

Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về quản lý nợ công
Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về quản lý nợ công

VOV.VN - Đây là một trong những nội dung trong chương trình làm việc Phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV, từ 17-18/10.

Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về quản lý nợ công

Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về quản lý nợ công

VOV.VN - Đây là một trong những nội dung trong chương trình làm việc Phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV, từ 17-18/10.

“Tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức“
“Tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức“

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

“Tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức“

“Tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức“

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội và quyết định các vấn đề quan trọng khác.