Từ khóa tìm kiếm: tòa án nhân dân huyện Hàm Tân

Bố ông Nén đến tòa nộp đơn đề nghị tuyên bố con mình bị tâm thần
Bố ông Nén đến tòa nộp đơn đề nghị tuyên bố con mình bị tâm thần

VOV.VN - Theo gia đình, ông Nén không nhận thức và không làm chủ được hành vi nên đã bị một số người lợi dụng buộc thực hiện những hành vi trái pháp luật

Bố ông Nén đến tòa nộp đơn đề nghị tuyên bố con mình bị tâm thần

Bố ông Nén đến tòa nộp đơn đề nghị tuyên bố con mình bị tâm thần

VOV.VN - Theo gia đình, ông Nén không nhận thức và không làm chủ được hành vi nên đã bị một số người lợi dụng buộc thực hiện những hành vi trái pháp luật