Từ khóa tìm kiếm: từ trên không xuống biển

Video Mỹ thả xuồng quân sự bí mật từ trên không xuống biển
Video Mỹ thả xuồng quân sự bí mật từ trên không xuống biển

Lần đầu tiên Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiết lộ phương tiện quân sự bí mật qua video đăng công khai. 

Video Mỹ thả xuồng quân sự bí mật từ trên không xuống biển

Video Mỹ thả xuồng quân sự bí mật từ trên không xuống biển

Lần đầu tiên Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiết lộ phương tiện quân sự bí mật qua video đăng công khai.