Từ khóa tìm kiếm: xe cấp cứu tông xe máy

Xe cấp cứu tông xe máy, một thanh niên trọng thương
Xe cấp cứu tông xe máy, một thanh niên trọng thương

Chạy với tốc độ cao qua ngã tư ở Long An, xe cấp cứu tông vào một thanh niên chạy xe máy khiến người này trọng thương.

Xe cấp cứu tông xe máy, một thanh niên trọng thương

Xe cấp cứu tông xe máy, một thanh niên trọng thương

Chạy với tốc độ cao qua ngã tư ở Long An, xe cấp cứu tông vào một thanh niên chạy xe máy khiến người này trọng thương.