Từ khóa tìm kiếm: điểm mới Luật Lao động

Luật mới, ký mấy hợp đồng xác định thời hạn thì được ký vô thời hạn?
Luật mới, ký mấy hợp đồng xác định thời hạn thì được ký vô thời hạn?

VOV.VN - Luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 2021 quy định nhiều điểm mới về hợp đồng lao động nhằm bảo vệ tốt hơn cho cả người lao động và thuận tiện cho doanh nghiệp.

Luật mới, ký mấy hợp đồng xác định thời hạn thì được ký vô thời hạn?

Luật mới, ký mấy hợp đồng xác định thời hạn thì được ký vô thời hạn?

VOV.VN - Luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 2021 quy định nhiều điểm mới về hợp đồng lao động nhằm bảo vệ tốt hơn cho cả người lao động và thuận tiện cho doanh nghiệp.