Từ khóa tìm kiếm: để phục vụ thoát nước đô thị

Long Biên đầu tư hồ điều hòa, trạm bơm lớn để phục vụ thoát nước đô thị
Long Biên đầu tư hồ điều hòa, trạm bơm lớn để phục vụ thoát nước đô thị

VOV.VN - Theo lãnh đạo quận Long Biên năm 2021, bên cạnh đầu tư hệ thống đường, trường học quận sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trọng tâm vào công tác thoát nước…

Long Biên đầu tư hồ điều hòa, trạm bơm lớn để phục vụ thoát nước đô thị

Long Biên đầu tư hồ điều hòa, trạm bơm lớn để phục vụ thoát nước đô thị

VOV.VN - Theo lãnh đạo quận Long Biên năm 2021, bên cạnh đầu tư hệ thống đường, trường học quận sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trọng tâm vào công tác thoát nước…