Từ khóa tìm kiếm: đảng viên sai phạm

Bố trí cán bộ bị kỷ luật: Không nhẹ trên nặng dưới
Bố trí cán bộ bị kỷ luật: Không nhẹ trên nặng dưới

VOV.VN - Trong những năm gần đây, việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên sai phạm ngày càng nghiêm khắc.

Bố trí cán bộ bị kỷ luật: Không nhẹ trên nặng dưới

Bố trí cán bộ bị kỷ luật: Không nhẹ trên nặng dưới

VOV.VN - Trong những năm gần đây, việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên sai phạm ngày càng nghiêm khắc.

Phát hiện nhiều đảng viên sai phạm
Phát hiện nhiều đảng viên sai phạm

VOV.VN -Các lỗi chủ yếu của các đảng viên là vi phạm pháp luật, vi phạm về đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, có biểu hiện bạo hành trong gia đình.

Phát hiện nhiều đảng viên sai phạm

Phát hiện nhiều đảng viên sai phạm

VOV.VN -Các lỗi chủ yếu của các đảng viên là vi phạm pháp luật, vi phạm về đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, có biểu hiện bạo hành trong gia đình.

Bến Tre kỷ luật 90 đảng viên trong 6 tháng
Bến Tre kỷ luật 90 đảng viên trong 6 tháng

VOV.VN -Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre, đa số các đảng viên vi phạm về đạo đức lối sống, vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bến Tre kỷ luật 90 đảng viên trong 6 tháng

Bến Tre kỷ luật 90 đảng viên trong 6 tháng

VOV.VN -Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre, đa số các đảng viên vi phạm về đạo đức lối sống, vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Giám sát chặt chẽ quyền lực để hạn chế đảng viên sai phạm
Giám sát chặt chẽ quyền lực để hạn chế đảng viên sai phạm

VOV.VN - Quyền lực không bị giám sát chặt chẽ thì dễ dẫn đến tha hóa. Cần nghiên cứu để có giải pháp căn cơ trong việc giám sát chặt chẽ quyền lực.

Giám sát chặt chẽ quyền lực để hạn chế đảng viên sai phạm

Giám sát chặt chẽ quyền lực để hạn chế đảng viên sai phạm

VOV.VN - Quyền lực không bị giám sát chặt chẽ thì dễ dẫn đến tha hóa. Cần nghiên cứu để có giải pháp căn cơ trong việc giám sát chặt chẽ quyền lực.

Quảng Nam "mạnh tay" xử lý những cán bộ, đảng viên sai phạm
Quảng Nam "mạnh tay" xử lý những cán bộ, đảng viên sai phạm

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gần 4 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã “mạnh tay” xử lý nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm. 

Quảng Nam "mạnh tay" xử lý những cán bộ, đảng viên sai phạm

Quảng Nam "mạnh tay" xử lý những cán bộ, đảng viên sai phạm

VOV.VN - Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gần 4 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã “mạnh tay” xử lý nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm. 

Hơn 23.000 cán bộ đảng viên Trung Quốc bị xử lý trong 2 năm
Hơn 23.000 cán bộ đảng viên Trung Quốc bị xử lý trong 2 năm

VOV.VN - Trong 2 năm qua ở Trung Quốc có tới hơn 80.000 cán bộ đảng viên bị phát hiện có sai phạm, trong đó hơn 23.000 người bị xử lý từ kỷ luật trở lên.

Hơn 23.000 cán bộ đảng viên Trung Quốc bị xử lý trong 2 năm

Hơn 23.000 cán bộ đảng viên Trung Quốc bị xử lý trong 2 năm

VOV.VN - Trong 2 năm qua ở Trung Quốc có tới hơn 80.000 cán bộ đảng viên bị phát hiện có sai phạm, trong đó hơn 23.000 người bị xử lý từ kỷ luật trở lên.