Từ khóa tìm kiếm: ưu đãi tín dụng cho sinh viên sư phạm

Chính sách ưu đãi tín dụng có thu hút được sinh viên sư phạm?
Chính sách ưu đãi tín dụng có thu hút được sinh viên sư phạm?

VOV.VN - Theo đề án Luật Giáo dục sửa đổi, học sinh, sinh viên ngành sư phạm sẽ không được miễn học phí và được hưởng chính sách vay tín dụng sư phạm. 

Chính sách ưu đãi tín dụng có thu hút được sinh viên sư phạm?

Chính sách ưu đãi tín dụng có thu hút được sinh viên sư phạm?

VOV.VN - Theo đề án Luật Giáo dục sửa đổi, học sinh, sinh viên ngành sư phạm sẽ không được miễn học phí và được hưởng chính sách vay tín dụng sư phạm.